Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Naktis ant Žuvinto ežero

Šiandien taip tylu. Atrodo, jog ir nepailstąs vėjelis pavargo, užsnūdo ir sapnuoja apie gražiąją gamtos gyvūniją. Aš nutariau šią naktį praleisti ant vandens ir gerai įsisąmoninti, kas dedasi paukščių karalijoj — Žuvintos ežere. Sužibę paskutinieji gelsvai rausvos saulės spinduliai nudažė vandenį ir po minutės, antros saulė dingo, tarytum pasislėpė tose mažose palių pušaitėse. Ten pat […]

Narutis ir Neris

1939 metų vasaros kelionėms pasirinkau Vilniaus kraštą. Vieną kartą, 1932 metais, visą mėnesį keliavau mūsų Rytais — nuplaukiau Nemunu iki Gardino, aplankiau Narutį, Breslaujos ežerus, Trakus, Ašmeną, Alšėnus, Žaliuosius ežerus. Tada važiuoti į Vilniaus kraštą ir dar „hidrografinio, špionažo“ tikslais buvo gan rizikinga; todėl mano nuotraukas ir nuotykių aprašymus mielai dėjo visi žurnalai. Kada pasidarė […]

Nemunas nuo Kauno iki žiočių

Atsiminimai apie 1829 metai atliktą kelionę lietuviška vytine iš Kauno į Karaliaučių. Išvykimas iš Kauno – Valtininkas Skatilėlis – Kelionė vandeniu – Nakvynė laive – Vilkijos miestelis – Smarkusis ponas bajoras – Seredžius – Ventpilės kanalas – Veliuona – Gelgaudiškis – Jurbarkas – Prieplauka – Vėl nakvynė laive. Penktadienį, Gegužės mėn. 10/22 d., turiu palikti […]

Nuo Vilnios aukštupio žemyn, – kylam

Jau gana senai brendo mintis aplankyti Medininkų pilį, mintį vis pakurstydavo smalsumas, – šiuose kraštuose, mano kojos dar nėra stovėjusios, o gražus, žiemiško, sekmadienio rytas viską sudėliojo taip, kad kito pasirinkimo tiesiog neturėjome. Tad suvynioję suteptus sumuštinius į foliją ir termosą pripildę karštos arbatos, sėdome į automobilį ir leidomės į pažintinę mūsų krašto ekskursiją. Kad […]

Su banginių gaudytojais norvegų salyne

1935 m., po gana ilgos kelionės, atvykau į Trondheimą. Tai įdomus miestas, istorinis, ka­daise buvęs Norvegų sostine. Iš čia drąsieji vi­kingai išbėgdavo savo laivais į tolimąsias kelio­nes aukso, sidabro ir gražių moterų. Atsilanky­davo jie ir pas mus Lietuvoje. Trondheimo gar­bės laikus dar atsimena katedra, siauros sena­miesčio gatvelės, rami samanotųjų uolų apsupta įlanka, iš kurios kadaise […]

Baltvydžių giria. Pirmoji diena

Kalvoti debesys iš lėto plaukia šviesiai melsvu dangumi. Kas…  ir kur… juos veja? Atrodo, kad rudenį šie debesys leidžiasi žemyn. O jei esi kantrus, gali išgirsti, kaip jie užkliūdami už vos besilaikančių lapų juda žeme, po savęs palikdami rausvai gelsvai žalsvą kilimą. Juo ateis ramuma, apmąstymas ir nauja gyvastis… Mintis galima pasėti! Daugelį minčių esame […]

Pirmykščių genčių kelionės

Nėra ko abejoti, kad žmonės jau labai seniai, būdami dar menkos kultūros, gyvendami primityvų, labai pri­klausomą nuo gamtos gyvenimą, keliaudavo, rasdavo naujų, iki tol nežinomų žemių. Žinoma, jokių savo kelio­nių aprašymų senovės gentys negalėjo palikti. Pirmykštės bendruomenės žmogus buvo visiškai susi­jęs su jį supančia gamta ir visiškai nuo jos priklauso­mas. Išsivystęs šilto tropikų ir subtropikų […]

Kur mirusi upelė…

Grįžęs iš tos kelionės, galiu tvirtinti ma­tęs, kaip vaikšto šaitanai. Gal kartais tai buvo džinai, ne šaitanai. Bet mano bend­rakeleiviai, taipogi ir aš, linkę manyti, kad tai būta šaitanų. Juos regėjome prie Markansu, prie Mi­rusio vandens — Mirusios upelės. Visi tų vietų aksakalai žino, kad po pietų, kai saulė pasmunka artyn viršūnių, tuo slėniu vaikšto […]

Chosrovo rezervate

Chosrovas — Irano kunigaikštis, gyvenęs aštuntajame septintajame amžiuje prieš mū­sų erą. Pasak rezervato eigulio Aziso Andreasiano, kunigaikštis Gegamo kalnagūb­ryje įkūrė gyvenvietę — medžioklės rezi­denciją. Keliasdešimties kilometrų ilgio juostoje, kalnų šlaituose, buvo pasodinta medžių, daugiausia ąžuolų, įveista žvėrių. Dabartinis rezervatas — garsios praeities likučiai. Kas žino, gal taip ir buvo… Chosrovo rezervatą sudaro aštuoni paski­ri nevienodo dydžio […]

Ant Anadyrio kranto

Lengva rugpjūčio diena. Kaip ir pas mus, Lietuvoje, saulė visai nevargina, o šildo taip jaukiai, kad geriausiai jauties vilkėdamas vien marškiniais. Bet prie Anadyrio marškinių mažoka. Ir geras megztinis praverčia. Upė dvelkia šalčiu. Šiandieną keliuos pas žvejus. Žvejų brigada žvejoja kitapus Anadyrio, že­miau Markovo. Įsikūrę paplūdimyje, į kurį patogu traukti valkšnas. Prieš tai dar pasukome […]

X