Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Objektai svetur

Giliausieji ežerai

Objektai svetur
green slime baikal 4 - Giliausieji ežerai

Prieš 25 milijonus metų Azijos žemyną perkirto gilus randas, kuriam buvo lemta tapti garsiausiu pasaulio ežeru. Buriatams jis buvo „Dalanor“— „Šventasis“, kinams — „Pechaj“, t. y. „Šiaurinis ežeras“, tungusams — tiesiog „Lama“, t. y. „jūra“, o visuose geografiniuose žemėlapiuose prigijo tiurkiškas pavadinimas „Balkui“— „Turtingas ežeras“. Pirmąjį Baikalo „brėžinį“ sudarė kazokų penkiasdešimtininkas Kurbatas Ivanovas 1643 m.;…

Skaityti...

Didžiausieji ežerai

Objektai svetur
north america cruises 01 - Didžiausieji ežerai

Didžiausias planetos ežeras — Kaspija — nuo seno jūra vadinamas. Kinams jis buvo „Vakarų jūra“, asirams — „Rytų jūra“, senovės graikams — „Persų jūra“. Pastarąjį pavadinimą aptinkame ir Herodoto (V a. pr. m. e.) „Istorijoje“, kurioje, beje, pirmą kartą nurodoma, kad Kaspija — izoliuota jūra, t. y. ežeras. Deja, antikos geografai nepaisė šios Herodoto pastabos…

Skaityti...

Kaimas kalnuose

Objektai svetur
039 001 Shiroka lyka - Kaimas kalnuose

Bulgarai turi nepakartojamo grožio kal­nus, pavadintus moters vardu — Rodopus (bulgarai sako „Rodopa”). Kaip rašė poetas Nikola Gigovas, čia daug viršūnių, švelniai liečiančiu dangaus žydry­nę, čia skambėjo Orfėjaus dainos ir odės, iš čia ir Spartakas, pasiaukojęs tiesai ir laisvei… Aukščiausiomis viršūnėmis laikomos Di­dysis Perelikas (2191 metrai virš jūros ly­gio) ir Didysis Persenkas (2091 metras). Tarp jų…

Skaityti...

Mėlynieji akmenys

Objektai svetur
original landmarks 329 1 - Mėlynieji akmenys

Taip pavadintas valstybinis parkas šalia Sliveno — jaukaus miesto, tyliai prigludu­sio nuostabios gamtos apsuptyje. 13 kilo­metrų ilgio ir 7 kilometrų pločio žemės gabalėlis valstybiniu parku paskelbtas prieš 35 metus. Beveik visas jis apaugęs miš­kais, o penktadalis likęs slėniams, lauky­mėms, uolynams. Ypač didelį įspūdį daro kvarco ir porfyro masyvas: keisčiausios šių uolienų formos nuo senų laikų domino…

Skaityti...

Žiemojančių paukščių karalijoje

Objektai svetur
135577346 14 1680x1050 - Žiemojančių paukščių karalijoje

Kai šis paukštis miega ar ilsisi pri­gužęs ant ilgastaibės kojos, o antrąją priglaudęs prie kuno ir galvą paslėpęs po aušros snapu, jis labai primena neišsiskleidusį rožinį gėlės pumpurą. Di­džiuliai šių paukščių būriai palieka neišdildomą įspūdį. Čia jų tiek daug, jog atrodo, kad jūros plynėje juda vin­giuoja kelis šimtus metrų nusidriekęs rožinis kaspinas. O kai vakaro žaroje…

Skaityti...

Riugeno saloje

Objektai svetur
1289 1280x1024 wallpaper cb1268083663 - Riugeno saloje

Baltijos ošimas, sniego baltumo krei­diniai šlaitai ir statūs krantai — tai vaizdas, kuris išlieka atmintyje vi­siems, atvykstantiems į didžiausią Vokietijoje Riugeno salą. O joje kasmet ap­silanko apie 750 tūkstančių poilsiautojų ir 2,5 milijono turistų. Pustrečio kilo­metro ilgio dirbtiniu pylimu sala jun­giasi su Stralzundo miestu, iš kurio ge­ležinkelis ir plentas veda į didžiausią salos miestą — Zasnico uostą.…

Skaityti...

Miškai ant ledo

Objektai svetur
Taimyro miškai - Miškai ant ledo

Taip galima pavadinti Taimyro pusiasa­lio miškus. Visur čia — amžinas įšalas. Ir vis dėlto jie auga. Netoli Norilsko plyti bemaž kilometro aukščio Putoranų plokštikalnė. Miškai reti, medžių amžius — nuo 30 iki 350 metų. Vidutinis medžių aukštis — tik 13 metrų, skersmuo krūtinės aukštyje — 18 centimetrų, tūris viename hektare — mažiau kaip 100 kubinių…

Skaityti...

Augustavo kelio pradžia

Objektai svetur
Augustavo vandens kelias - Augustavo kelio pradžia

Kai laivelis, iš Druskininkų iriasi prieš srovę Gardino link, nuo jo matai nuosta­bias mūsų Nemuno pakrantes. Ties Raigar­du upė nurimsta, mąsli srūva smilčių guo­lyje. Nuo denio kairėje — Nemunykščio senvagė. Ties senąja Pervalka šioji pa­krantė jau tampa baltarusiška. O štai prie­šingoje dar ilgokai adresas senas. Pagaliau Varviškės kaimas, už jo nuotaikinga upelė Juodoji Ančia —…

Skaityti...

Nalibokų giria

Objektai svetur
Nalibokų giria - Nalibokų giria

Ten, kur Nemunas pro Naugarduko aukš­tumą daro gilia užuolanką į šiaurę ir vi­sai priartėja prie mūsų respublikos — Die­veniškių kyšulio — yra lyguma. Atkampi, įsiterpus žemoje terpėje tarp Minsko ir Ašmenos aukštumu. Nuo tų aukštumų į aną žema subėga daugybė upių upelių. Vyriausiosios, susemiančios girios ūksmių vandenis, yra Beržūna ir Ūša.Tų upelių aukštupiai audringai verčiasi…

Skaityti...

Narutis

Objektai svetur
Naročius - Narutis

Baltarusija — labai gražus ir įdomus kraštas, kurio istorija nuo senų laikų susijusi su mūsų krašto istorija. Spalvinga ir įvairi jos gamta. Daugelio mūsų turistų maršrutai tiesiasi Baltarusijos žemėmis. Baltarusijos vakariniame pakraštyje tyvu­liuoja Narutis — ne šiaip sau ežeras: didžiausia šio krašto žydrynė, kokios neturime nei mes, nei latviai, nei lenkai. Čia didžiuojamasi Naručio ežeru, jis…

Skaityti...

Po Altajaus dangumi

Objektai svetur
Altajus - Po Altajaus dangumi

Altajus. Šie kalnai traukė ir traukia smalsius keliautojus. Tarp neaprėpiamos Sibiro taigos, Kazachijos stepių, Mongolijos pusdykumių ir dykumų gamta sukūrė labai savitus kalnus. Kalnų Altajaus autonominė sritis trečdaliu didesnė už mūsų respubliką, tačiau gyventojų skaičius čia nesiekia nė 200 tūkstančių. Kelionė Čiujos traktu palieka neišdildomą įspūdį; ne veltui šis kelias laikomas vienu gražiausių šalyje. Pro…

Skaityti...

Ramite. Reportažas iš Vidurinės Azijos

Objektai svetur
Ramite - Ramite. Reportažas iš Vidurinės Azijos

Vidurinė Azija — tai aukštų kalnų, gilių tarpeklių, sraunių upių ir žydinčių slėnių kraštas. Jos gamta — tai Pamyro ir Tian Šanio, Karakumų ir Ferganos slėnio, Isyk Kulio ir Amudarjos gamta. Gražiausiems gamtos kampeliams, jų faunai išsaugoti Vidurinėje Azijoje įkurta daugiau kaip dvidešimt rezervatų, keli šimtai draustinių. … Musų sunkvežimis jau gerą pusvalandį rieda Dušanbės—Ordžonlkidzeabado…

Skaityti...

Estijos Matsalų gervės

Objektai svetur
Gervės Grus grus - Estijos Matsalų gervės

Jau požvarbis ruduo. Prie Kazario upės — olandų tapytojų peizažai. Pakloti jie iš abiejų upelės pusių, rudai žalsvi, erdvūs, rudeniškai skaidrūs ir ilgesingi. Kiek tik akys užmato — lygios, nurudusios paupio pievos, rusvi nendrynai, dar žali gluosnių, alksnių guotai ir juosvai melsva upė, kupina rudens dangaus liūdnos šviesos. Stovime pasirėmę tilto turėklų, negalėdami pasotinti žvilgsnio.…

Skaityti...

Vėjų lopšyje

Objektai svetur
Varanai didžiausi Turkmenistane gyvenantys driežai - Vėjų lopšyje

„Pavasari Badchyzo apylinkės gaivesnės už gražuolės veidą ir malonesnės už mylimosios pažadus”, — liudija devintojo amžiaus arabų istorikas Ak-Makdasis aprašydamas didingą Badchyzo grožį. Archeologų duomenimis, jau prieš šešiasdešimt tūkstančių metų čia buvo įsikūrę žmonės. Paleolito stovyklos, urvų gyvenvietės, senų tvirtovių liekanos, senovės karavanų keliai ir piliakalniai akivaizdžiai byloja apie senovės Badchyzo kultūrą. Ankstyvuose viduramžiuose Badchyzas…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų