Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Giliausieji ežerai

Prieš 25 milijonus metų Azijos žemyną perkirto gilus randas, kuriam buvo lemta tapti garsiausiu pasaulio ežeru. Buriatams jis buvo „Dalanor“— „Šventasis“, kinams — „Pechaj“, t. y. „Šiaurinis ežeras“, tungusams — tiesiog „Lama“, t. y. „jūra“, o visuose geografiniuose žemėlapiuose prigijo tiurkiškas pavadinimas „Balkui“— „Turtingas ežeras“. Pirmąjį Baikalo „brėžinį“ sudarė kazokų penkiasdešimtininkas Kurbatas Ivanovas 1643 m.; […]

Didžiausieji ežerai

Didžiausias planetos ežeras — Kaspija — nuo seno jūra vadinamas. Kinams jis buvo „Vakarų jūra“, asirams — „Rytų jūra“, senovės graikams — „Persų jūra“. Pastarąjį pavadinimą aptinkame ir Herodoto (V a. pr. m. e.) „Istorijoje“, kurioje, beje, pirmą kartą nurodoma, kad Kaspija — izoliuota jūra, t. y. ežeras. Deja, antikos geografai nepaisė šios Herodoto pastabos […]

Kaimas kalnuose

Bulgarai turi nepakartojamo grožio kal­nus, pavadintus moters vardu — Rodopus (bulgarai sako „Rodopa”). Kaip rašė poetas Nikola Gigovas, čia daug viršūnių, švelniai liečiančiu dangaus žydry­nę, čia skambėjo Orfėjaus dainos ir odės, iš čia ir Spartakas, pasiaukojęs tiesai ir laisvei… Aukščiausiomis viršūnėmis laikomos Di­dysis Perelikas (2191 metrai virš jūros ly­gio) ir Didysis Persenkas (2091 metras). Tarp jų […]

Mėlynieji akmenys

Taip pavadintas valstybinis parkas šalia Sliveno — jaukaus miesto, tyliai prigludu­sio nuostabios gamtos apsuptyje. 13 kilo­metrų ilgio ir 7 kilometrų pločio žemės gabalėlis valstybiniu parku paskelbtas prieš 35 metus. Beveik visas jis apaugęs miš­kais, o penktadalis likęs slėniams, lauky­mėms, uolynams. Ypač didelį įspūdį daro kvarco ir porfyro masyvas: keisčiausios šių uolienų formos nuo senų laikų domino […]

Žiemojančių paukščių karalijoje

Kai šis paukštis miega ar ilsisi pri­gužęs ant ilgastaibės kojos, o antrąją priglaudęs prie kuno ir galvą paslėpęs po aušros snapu, jis labai primena neišsiskleidusį rožinį gėlės pumpurą. Di­džiuliai šių paukščių būriai palieka neišdildomą įspūdį. Čia jų tiek daug, jog atrodo, kad jūros plynėje juda vin­giuoja kelis šimtus metrų nusidriekęs rožinis kaspinas. O kai vakaro žaroje […]

Riugeno saloje

Baltijos ošimas, sniego baltumo krei­diniai šlaitai ir statūs krantai — tai vaizdas, kuris išlieka atmintyje vi­siems, atvykstantiems į didžiausią Vokietijoje Riugeno salą. O joje kasmet ap­silanko apie 750 tūkstančių poilsiautojų ir 2,5 milijono turistų. Pustrečio kilo­metro ilgio dirbtiniu pylimu sala jun­giasi su Stralzundo miestu, iš kurio ge­ležinkelis ir plentas veda į didžiausią salos miestą — Zasnico uostą. […]

Miškai ant ledo

Taip galima pavadinti Taimyro pusiasa­lio miškus. Visur čia — amžinas įšalas. Ir vis dėlto jie auga. Netoli Norilsko plyti bemaž kilometro aukščio Putoranų plokštikalnė. Miškai reti, medžių amžius — nuo 30 iki 350 metų. Vidutinis medžių aukštis — tik 13 metrų, skersmuo krūtinės aukštyje — 18 centimetrų, tūris viename hektare — mažiau kaip 100 kubinių […]

Augustavo kelio pradžia

Kai laivelis, iš Druskininkų iriasi prieš srovę Gardino link, nuo jo matai nuosta­bias mūsų Nemuno pakrantes. Ties Raigar­du upė nurimsta, mąsli srūva smilčių guo­lyje. Nuo denio kairėje — Nemunykščio senvagė. Ties senąja Pervalka šioji pa­krantė jau tampa baltarusiška. O štai prie­šingoje dar ilgokai adresas senas. Pagaliau Varviškės kaimas, už jo nuotaikinga upelė Juodoji Ančia — […]

Nalibokų giria

Ten, kur Nemunas pro Naugarduko aukš­tumą daro gilia užuolanką į šiaurę ir vi­sai priartėja prie mūsų respublikos — Die­veniškių kyšulio — yra lyguma. Atkampi, įsiterpus žemoje terpėje tarp Minsko ir Ašmenos aukštumu. Nuo tų aukštumų į aną žema subėga daugybė upių upelių. Vyriausiosios, susemiančios girios ūksmių vandenis, yra Beržūna ir Ūša.Tų upelių aukštupiai audringai verčiasi […]

Narutis

Baltarusija — labai gražus ir įdomus kraštas, kurio istorija nuo senų laikų susijusi su mūsų krašto istorija. Spalvinga ir įvairi jos gamta. Daugelio mūsų turistų maršrutai tiesiasi Baltarusijos žemėmis. Baltarusijos vakariniame pakraštyje tyvu­liuoja Narutis — ne šiaip sau ežeras: didžiausia šio krašto žydrynė, kokios neturime nei mes, nei latviai, nei lenkai. Čia didžiuojamasi Naručio ežeru, jis […]

X