Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Mūsų upės – Virinta

Dvi upės — rytiniai Šventosios inta­kai – prasideda netoli Molėtų: Siesartis ir Virinta. Tai upės — sesės, nes tiek vandeningumu, tiek ilgiu labai panašios. Siesartis, ištekėjusi iš to pa­ties pavadinimo ežero, vingiuoja Mo­lėtų ir Ukmergės žemėmis, tuo tarpu Virinta nemažą tarpą sruvena Anykš­čių laukais ir miškeliais. Norint surasti Virintos ištakas, reikia pasiekti nu­sausintą Suginčių pelkę. […]

Didžiųjų ežerų kaimynijoje

Iš Vidžių mies­to leidžiantis Brėslaujos link, pa­keliui ne kartą šviečia ežerai. Ežerai ir pakelių ošiantys baltaliemeniai ber­žai. Antai, važiuoji kilometrą, kitą ir trečią pradedi, o kelio dešinėje vis mėlynuoja ežeras. . Pusiasaliais su­dalintas ir atrodo kad ne vienas. Ar­čiau Vidžių ežero dalis ir vadinama Vidžių ežeru, o Šiaurinė, daug pla­tesnė — Seklio vardu. Veikiausia ji, […]

Mūsų upės Šventoji

„Gražus tai kraštas, tie pašvenčiai, dainomis apdai­nuotas, Baranausko pagar­sintas, mano svajonė, mano poetiškumo šaltinis. Nuo pat mažens aš negalėdavau sulaikyti širdies plakimo, ligi tik atsitikdavo vykti į pašvenčius. Ir kitų lietuvių nuovokoje ji ne tik upė, kiek Lietuvos gamtos dva­sia. (Vaižgantas) Šventoji — didžiausias Neries inta­kas. Tik Nemunas ir Neris ją pralen­kia savo baseinų plotu. […]

Aukštikalvių takais

Viena seniausių Švenčionyse Adutiš­kio gatvė, nusitiesusi palei kažkada bu­vusi kelią, ėjusį Kunos senslėnio kai­riuoju pašlaičių. Gatvė ilga, nuo centro iki pabaigos kone du kilometrai. Ja važiuojant iš miesto, pro tarpukiemius kairėje matai paupės lankas, praeity buvusias ištisai pelkėtas. Dešinėje tuoj kyla raguvoti slėnio šlaitai. Kyla jie gana staigiai, visą 30 metrų, vadinasi, ten užkopęs būni […]

Šventoji

Šventoji — Lietuvos upė tekanti tiesiog į Baltijos jūrą. Versmės — Ledžių apylinkėse, 9 kilometrai į šiaurės vakarus nuo Salantų. Teka Skuodo ir Kretingos rajonais pro Kalvius, Lenkimus, Įpiltį, Laukžemį. Žiotyse įsikūręs Šventosios žvejų uostas. Per visą 73,1 kilometrų ilgį upė nusileidžia 47,5 metro, vidutinis nuolydis 0,65 metro kilometre. Vidutinis metinis nuotėkis (kubiniai metrai per […]

Labanoro miškas

Į vakarus nuo Švenčionėlių dunkso Labanoro giria. Ji užima apie ketvirtadalį Švenčionių rajono ploto; toje teritorijoje nėra ištisinio žemės ūkio verslo (tik pagalbiniai nedideli laukai). Žmonių gyvenama taip pat retai ir užimti jie daugiausia miško darbuose. Ši giria, prie kurios šliejasi mažesni miško masyvai, netelpa rajono ribose — nusidriekia į Utenos ir net į Vilniaus […]

Bėga Širvinta ir Mūsė

Per visą Širvintų rajoną vingių vingiais, tai pabėgėdama per seklumas, tai sulėtėdama ties duburiais, duburėliais, tai platokai išsiliedama, kai jai kelią pastoja Motiejūnų, Širvintų užtvankos, bėga Širvinta. Jos kelias nuo versmių, kurios yra Gruodžių pelkėje, devyni kilometrai į pietvakarius nuo Paberžės miestelio Vilniaus rajone, iki žiočių ties Dubių piliakalniu, kur nuo stataus, apie 35 metrų […]

X