Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Narutis ir Neris

1939 metų vasaros kelionėms pasirinkau Vilniaus kraštą. Vieną kartą, 1932 metais, visą mėnesį keliavau mūsų Rytais — nuplaukiau Nemunu iki Gardino, aplankiau Narutį, Breslaujos ežerus, Trakus, Ašmeną, Alšėnus, Žaliuosius ežerus. Tada važiuoti į Vilniaus kraštą ir dar „hidrografinio, špionažo“ tikslais buvo gan rizikinga; todėl mano nuotraukas ir nuotykių aprašymus mielai dėjo visi žurnalai. Kada pasidarė […]

Pirmoji kelionė aplink žemę prieš 500 metų (1519 — 1522)

Gyvename 500 metų sukaktį nuo didžiausio visų laikų jūreivio žygio, nuo pirmojo mūsų žemės apkeliavimo, kurį yra atlikęs Magelanas ir Del Cano. Šiandieną kada ištaigingai įtaisyti garo varomieji laivai greitai ir be pavojų apsiiria aplink žemę ir turima žemėlapiai pačių tolimiausių kampelių, šiandien mes pigiai linkę neįvertini to žygio reikšmės ir tos nepapras­tos drąsos buvusios […]

Trise girios glūdumoj. 2 pasakojimas

Tą mergaitę, kuriai buvo lemta su manim gyventi taigoje, aš išvydau, stovėdamas už grubių lentų prekystalio atokiame prekybos punkte. Ji atėjo į krautuvę, vesdama už rankos neiš­pasakytai seną indėnę. Tai toji akla ir beraštė indėnė, taip daug žinojusi apie šį laukinį kraštą, kaip niekas iš baltųjų, ir vėliau man pasakojusi, kokio būta Meldramo upelio, kol […]

Trise girios glūdumoj. 1 pasakojimas

Erikas Koljeras gimė 1902 metais Anglijoje. Tėvas — kompanijos direktorius — norėjo sūnų išmokslinti, tačiau Eriko nei advokatūra, nei prekyba nedomino. Studijuojant ji vis labiau traukė gamta, miškai. Visą laisvalaikį jis praleisdavo medžiodamas. Pagaliau metė studijas ir išvyko į Kanadą. Čia kurį laiką dirbo tėvo brolio fermoje. Pagaliau su žmona — vietine indėne iš mišrios šeimos […]

Mato Grosas. Paslaptingas pasaulis

1965 metais Brazilijos valdžia per Mato Grosą — milžiniš­ką, atokų ir beveik netyrinėtą Brazilijos regioną — pradėjo tiesti plentą, turėjusį įeiti į didžiąją Pietų Amerikos plentų sistemą. Kelių šalių, tarp jų ir Didžiosios Britanijos mokslinin­kai buvo pakviesti tyrinėti tiesiamo kelio apylinkių tokiu svar­biu šio krašto istorijos momentu. Karališkoji geografų draugija ir Karališkoji draugija ne­delsdamos priėmė […]

X