Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Inventorius

Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius

Patarimai/Turizmui
Kuprinės turinys - Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius

J. Vaitkus, V. Januskis Rengiantis keliauti, svarbu apsirūpinti gera, pato­gia, lengva ir tvirta apranga, taip pat inventoriumi. Aprangos ir inventoriaus kiekis priklauso nuo marš­ruto sudėtingumo, metų laiko, rajono klimatinių są­lygų, turistinio žygio trukmės bei grupės dalyvių skaičiaus. Inventorius skirstomas į grupės ir asmeni­nį. Pateikiame sudėtingose daugiadienėse kelionėse reikalingo inventoriaus sąrašus. Grupės inventoriaus sąrašas: Palapinė, (viena…

Skaityti...

Blizgių siluetai

Žvejybai
vejai pozuoja - Blizgių siluetai

V. Armalis Laivelis – tai dažniausiai pasitaikanti blizgių forma, kuris primena daugumos karpinių žuvų kūno išvaizdą. Klasikinis tokios blizgės pavyzdys yra lenkiška vartiklė „Alga”, kurios priekis truputį siauresnis už paskuigalį. Tačiau būna ir taip, kad trišakis tvirtinamas prie siaurojo blizgės galo. Tokių masalų tipiškas pavyzdys yra suomiška blizgė „Taimen”. Šaukštas – šių blizgių forma visiškai…

Skaityti...

Vidutinė upė. Įrankių pasirinkimas

Patarimai žvejui/Žvejybai
vejyba vidutinio dydžio upėje - Vidutinė upė. Įrankių pasirinkimas

V. Armalis Rengiantis žūklei vidutinėse upėse, reikia tik šiek tiek per­tvarkyti įrangą, kuri skirta žūklei upokšniuose. Pirmiausia pa­renkamas stangresnis spiningo meškerykotis, kuriuo galima svaidyti 5-30 g masalus. Tai – „Light” ir „Medium Light” klasės įrankiai, kurių ilgis 2,10-2,40 m. Atsižvelgiant į žūklės specifiką ir masalų tipus, optimaliausias yra 2,40 m ilgio spiningas su šmaikščia viršūne,…

Skaityti...

Kokių akinių reikia žūklėje?

Žvejybai
Poliarizacijos efektas - Kokių akinių reikia žūklėje?

V. Armalis Jei žvejoji iki panagių ištyrinėtame upelyje, nereikia spėlioti, kur yra žuvų slėptuvės, ir akylai stebėti dugno reljefą, žvalgytis išvartų. Pirmą kartą lankantis žūklavietėje, žūklė gali tapti pažintine ekskursija, kurios tikslas – užfiksuoti perspektyvias žūklės vietas. Poliarizuotais stiklais akiniai prieš gerą dešimtmetį buvo museline meškere žvejojančių meškeriotojų aksesuaras, tačiau labai greitai jų privalumus įvertino…

Skaityti...

Upokšnis. Spiningo balansavimas

Žvejo dienos/Žvejybai
Spiningo kotas - Upokšnis. Spiningo balansavimas

Kaimuose vandeniui iš šulinio semti naudojamos svirtys. Su šiuo įtaisu net vaikas lengvai gali iš šulinio iškelti sklidiną kibirą. Svirties trumpasis galas pasunkintas svarmenimis, ku­rie sulygina abiejų jos dalių svorį. Pagal svirties veikimo būdą balansuojamas ir spiningas. Meškerykočio strypo su žiedeliais svoris turi būti lygus rankenos su pritvirtinta rite svoriui. Tai patikrinama paprastai: spiningas dedamas…

Skaityti...

Slidžių impregnavimas, įtempimas ir remontas

Turizmui
ski 2169625 960 720 - Slidžių impregnavimas, įtempimas ir remontas

Impregnuoti slides prieš kelionę geriausia namuo­se. Tik atskirais atvejais, kai, važiuojant apledėju­siu sniegu, impregnuotas paviršius nudyla, jas reikia dar kartų impregnuoti ir lauko sąlygomis. Prie ne­impregnuotų slidžių tepalai nesilaiko. Daugelis turistų nemėgsta tepti slidžių ir, joms blogai slystant, išeikvoja daug jėgų. Paprasčiausias tepalas yra parafinas (žvakė). Specialiai slidėms ga­minami tepalai yra prilaikyti įvairioms temperatū­roms ir…

Skaityti...

Kokias slides pasirinkti?

Turizmui
ski 932188 960 720 - Kokias slides pasirinkti?

Svarbiausias žiemos kelionių inventorius yra sli­dės, todėl jas reikia ypač kruopščiai parinkti. Poilsio išvykoms, taip pat nesudėtingoms kelionėms, kur maršrutas eina keliukais, takais ar paruoštomis vė­žėmis mažai raižytoje ir lygioje vietovėje, tinka lengvos, klijuotos daugiasluoksnės slidės. Jos platesnės priekyje (66— 76 mm) ir gale (64—72 mm), o per vidurį siauresnės (56—64 mm). Užrietimas būna 240—280…

Skaityti...

Sutartiniai ženklai žemėlapyje

Patarimai/Turizmui
pexels photo 243597 - Sutartiniai ženklai žemėlapyje

Vietovėje sutinkami objektai žemėlapiuose ir pla­nuose vaizduojami sutartiniais ženklais. Masteliniai (kontūriniai) ženklai skiriami pavaizduoti tiems ob­jektams, kurių tikras vaizdas, nors ir sumažintas, žemėlapyje nepranyksta. Masteliniai ženklai visada turi kontūrus, atitinkančius vaizduojamų objektų natūralias ribas, kurių viduje paprastai dar išdėstomi pagalbiniai ženklai ir skaičiai, apibūdinantys vaiz­duojamo objekto rūšį ir matmenis. Tokiais ženklais vaizduojami reljefas, miškai, ežerai,…

Skaityti...

Smulkmenos padeda taupyti laiką

Žvejybai
yamaga rod casting henry gilbey - Smulkmenos padeda taupyti laiką

Šiuolaikinis spiningavimo stilius – plati sąvoka, kuri apima ne tik masalus ir įrankius, bet ir įvairius aksesuarus. Masalas – tai patiekalas, o aksesuarai – padažas, su kuriuo jis patiekiamas žuvims. Tad žūklės sėkmė priklauso nuo to, kaip prie spiningo masalų priderinami aksesuarai. Spiningininkui žūklėje dažnai tenka keisti masalus, o naują mazgą rišant gaištamas brangus žūklės…

Skaityti...

Planas ir žemėlapis

Patarimai/Turizmui
art 1850653 960 720 - Planas ir žemėlapis

Teisingai orientuotis ir nepaklysti vietovėje gali­ma tik ją gerai pažįstant. Nepažįstama vietovė stu­dijuojama iš žemėlapių, planų ir kitų keliautojų su­darytų maršrutų schemų bei aprašymų. Maršruto schema vadinamas žygio kelio grafinis vaizdas, ku­riame sutartiniais ženklais atvaizduoti būdingi ir ge­rai matomi pakelės objektai ir jų gabaritai (kelio orientyrai, nakvynės ir poilsio vietos, kelio kliūtys ir pan.). Vietovės…

Skaityti...

Šratų numeriai

Medžioklei
file0001026068385 - Šratų numeriai

Greta klausimo apie šratinių šautuvų kalib­rus jau porą sykių mūsų straipsniuose buvo paliestas klausimas apie tinkamiausius šratų numerius įvairiems medžiojamiems gyviams šaudyti. Šis klausimas yra moksliškai ištirtas me­džioklės ir šaudymo teorijos autoritetų. Vaka­ruose, kur gerbiamas mokslo autoritetas, eilinis medžiotojas nedrįsta viešai reikšti savo perdaug originalios nuomonės šiuo klausimu. Kiek ki­taip dalykas atrodė Rusijoj. Rusų medžiotojai…

Skaityti...

Šratinių šautuvų kalibrų pirmenybės

Medžioklei
cartridges 1761236 960 720 - Šratinių šautuvų kalibrų pirmenybės

Gana netikėtai puolė p. Karnavičius  pulkininko Urbono pupuliarų straipsnį, užvardytą „12, 16 ar 20 kalibras“. Šis puolimas netikėtas tuo, kad jis primena savu laiku aktualią, o dabar vis labiau užmirš­tamą šiuo klausimu kovą rusų medžioklinėje spaudoje. Kitur ši kova beveik neįmanoma, o pas mus gal būt ir negeistina. Polemika dėl vieno ar kito kalibro pirme­nybės…

Skaityti...

12, 16 ar 20 kalibras? Atsakymas P. Urbonui

Medžioklei
guns rifle weapon target 50571 - 12, 16 ar 20 kalibras? Atsakymas P. Urbonui

AAtsakymas P. Urbonui į anksčiau publikuotą straipsnį. Aš nesirengiu ginčytis su gerbiamuoju pulki­ninku, kad 12 kalibro šautuvas yra galingesnis, palyginant su mažesniais kalibrais. Aš nenagri­nėsiu ir straipsnio techniškosios dalies, nors negaliu nepasigailėti, kad autorius nepaskyrė nors kelių savo darbo eilučių tam, kuo daugiausia remiasi mažųjų kalibrų gynėjai (Žurnė, Ivašenkov’as, Buturlin’as), būtent, kad tinkamai sukons­truotas ir…

Skaityti...

Apie šratus

Medžioklei
waterfowlerminimal - Apie šratus

A. Mickevičius savo „Pono Tado“ poemoje mini, kad senieji Lietuvos medžiotojai laikydavę pažeminimu savo šautuvui užtaisyti jį smulkiais šratais. Tai galėjo būti ir būtų suprantama, tu­rint galvoje stambiųjų žvėrių gausingumą mūsų miškuose anais laikais. Tuomet tinkamiausias sviedinys buvo kulka arba blogiausiu atveju grankulkės. Šiandie „medaus ir žvėries šaly“, kaip vadindavo kadaise mūsų tėvynę, stambus žvėris yra…

Skaityti...

Kaip parinkti galvakablį?

Žvejybai
pic 5 - Kaip parinkti galvakablį?

Turbūt ne kartą kiekvienam spiningautojui teko atsidurti situacijoje, kai kolegai kimba, o tau – ne. Tokiais atvejais prasto kibimo priežastis – netinkamai parinktas galvakablis. Dažniau­siai, derinant guminuką ir galvakablį, parenkamas tokio svorio galvakablis, kuris leistų masalą vilkti taip, kad jis nekliūtų už dugno, bet kartu neleistų masalui nuo jo pernelyg nutolti. Tad, parenkant galvakablį, visada…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų