Category: Patarimai

Kalnų ir taigos takais
standard

Kalnų ir taigos takais

J. Vaitkus, V. Januskis Eiti su kuprine išmokstama tik per kelias kelionių vasaras, įgijus reikalingų įgūdžių. Pagrindinis, pats reikalingiausias įgūdis — rasti racionaliausia, savo jėgas atitinkantį ritmą, nuo kurio priklauso normali širdies, kvėpavimo ir kitokia organizmo veikla. Prityrusiam turistui, net ir ilgą laiką kopiant stačiu šlaitu su sunkia kuprine, užtenka „kvapo”, normaliai plaka širdis, jeigu […]

READ ARTICLE
standard

Žygio taktika kelionėse pėsčiomis taigos ir kalnų maršrutais

J. Vaitkus, V. Januskis Sudėtingi daugiadieniai žygiai taiga ir kalnais rei­kalauja jėgos ir ištvermės, todėl žygio dalyviais gali būti sveiki, treniruoti ir užgrūdinti žmonės. Organiz­mas žygyje lengviau pakelia fizinį apkrovimą (judėjimo tempas, kuprinės svoris, per dieną nueinamas atstumas), kuomet laikomasi ritmingos darbo ir po­ilsio kaitos, tinkamo žygio dienos režimo. Ši ritminga darbo ir poilsio kaita […]

READ ARTICLE
Musės
standard

Musės – kokie būdai efektyviausi kovojant su jomis?

Sunku patikėti, tačiau mes nepastebime net 95 proc. musių, kurios potencialiai pavojingos mūsų ir mūsų artimųjų sveikatai. Mosuodami musmušiu arba laikraščiu problemą išsprendžiame tik laikinai. Maža, bet grėsminga Pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 120 tūkst. musių rūšių. Šie vabzdžiai ne tik erzina mus zvimbdami aplink ausis ir lįsdami į akis, tačiau gali būti mirtinai pavojingi. Vienos […]

READ ARTICLE
Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius
standard

Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius

J. Vaitkus, V. Januskis Rengiantis keliauti, svarbu apsirūpinti gera, pato­gia, lengva ir tvirta apranga, taip pat inventoriumi. Aprangos ir inventoriaus kiekis priklauso nuo marš­ruto sudėtingumo, metų laiko, rajono klimatinių są­lygų, turistinio žygio trukmės bei grupės dalyvių skaičiaus. Inventorius skirstomas į grupės ir asmeni­nį. Pateikiame sudėtingose daugiadienėse kelionėse reikalingo inventoriaus sąrašus. Grupės inventoriaus sąrašas: Palapinė, (viena […]

READ ARTICLE
Pasiruošimas žygiui. Maršruto rengimas
standard

Pasiruošimas žygiui. Maršruto rengimas

J. Vaitkus, V. Januskis Į maršrutu rengimą reikia įtraukti visus grupės da­lyvius. Rengiant maršrutą, būtina atsižvelgti į dau­gybę faktorių ir reikalavimų, tačiau visų pirma į grupės pajėgumą ir rajono, į kurį ruošiamasi keliau­ti, sunkumą. Pagrindinės maršruto taigos ir kalnų rajonuose sa­vybės yra ilgis ir gamtinės kliūtys, kurias sudaro vietovės tolumas nuo gyvenviečių, jos raižytumas, išvartos, […]

READ ARTICLE
standard

Pasiruošimas žygiui. Grupė narių pareigų paskirstymas

J. Vaitkus, V. Januskis Sudarius grupę, reikia iš anksto numatyti grupes dalyvių pareigas prieš žygį ir žygio metu Skiriant pareigas, reikia atsižvelgti į dalyvių patirtį, fizines ir moralines savybes, polinkius, gabumus ir kt. Grupės vadovu išrenkamas labiausiai patyręs, tu­rįs autoritetą, organizacinių gabumų grupės narys. Jis vadovauja žygio pasiruošimui, organizuoja treniruotes, atsako už maršruto ir kitos […]

READ ARTICLE
Pasiruošimas žygiui. Grupė ir maršrutas
standard

Pasiruošimas žygiui. Grupė ir maršrutas

J. Vaitkus, V. Januskis Grupės sudarymas. Gerai sudaryta grupė — pagrin­dinis dalykas, nuo kurio priklauso viso sudėtingo žy­gio sėkmė. Grupės branduolys paprastai susideda iš dviejų ar trijų turistų, jau anksčiau keliavusių kartu. Dažniausiai jie yra turistinio žygio idėjos autoriai, parenka būsimo maršruto rajoną, pradeda komplek­tuoti grupę. Grupė sudaroma iš fiziškai stiprių, mėgstančių ak­tyvų sportą, turinčių […]

READ ARTICLE
Turistinės fotografijos specifinėmis sąlygomis
standard

Turistinės fotografijos specifinėmis sąlygomis

J. Vaitkus, V. Januskis Kelionėse slidėmis būtina fotoaparatą saugoti nuo šalčio. Sukietėjus gumotai užrakto užuolaidėlių me­džiagai ir užstingus mechanizmo tepalui, pailgėja iš­laikymai arba visai nustoja dirbti užraktas. Fotoapa­ratą laikyti po drabužiais, geriausiai kur nors šoni­nėje kišenėje, o ne ant diržiuko ties krūtine; judant nemalonūs jo nors ir menki smūgiai į paširdžius. Žiemą labai daug šviesos. […]

READ ARTICLE

Fotografavimas ir filmavimas turistiniame žygyje

J. Vaitkus; V. Januskis Vargu ar vertingas bus tas turistinis žygis, iš ku­rio neatsivešime gerų foto nuotraukų ar video filmų. Ne tik todėl, kad be foto-kino medžiagos neįmanoma pakenčiamai pasidalinti kelionės įspū­džiais. Fotografavimo, filmavimo prasmė tu­ristiniame žygyje kur kas gilesnė. Užaštrintas pa­stabumas, daugiadienis kritiškas aplinkos (krašto­vaizdžio, savo bendražygių) stebėjimas, kompona­vimas, ieškojimas dėkingesnių matymo taškų, — […]

READ ARTICLE
Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą
standard

Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą

Mokant rasti ir nubrėžti įvairių objektų azimutus ir išmatuoti atstumus sutartiniais ženklais nesunku braižyti paprasčiausias maršrutų schemas (krokius), daryti nedidelių plotų akines nuotraukas. Maršruto schemų sudarymo principai ir tvarka vienodi, tiek naudojant vietovėje išmatuotus, tiek ir iš žemėlapio paimtus duomenis. Abiem atvejais pirmiausia nusta­tomi krypties azimutai bei atstumai žygio kryptimi ir pagal tai nubrėžiama viena […]

READ ARTICLE