Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Medžių balsai

“Mūsų girios” 1938 m. J. J. Kiekvienas medis turi savo balsą. Linksmiausias yra beržo, kada jis skleidžia švelniai žalius, nuo jaunatvės susiraukšlėjusius lapelius. Lengvai šlamančių lapelių balsas silpnas, bet linksmas ir malonus. Žinoma, daug reiškia čia pavasaris. Bet ir vasarą smulkiuose lape­liuose, o rudenį be lapų beržo šakose vėjas švilpauja linksmiau, negu kituose medžiuose. Saulė […]

Juodoji beržų kempinė

“Mūsų girios” 1938 m. A. Minkevičius Kempinių ant medžių būna daug ir įvairių. Visos jos šiuo ar tuo yra reikšmingos, kiekviena jų medžių gyvenime vaidina tam tikrą, paprastai neigiamos reikšmės, vaidmenį. Išskirdamas iš jų visų tarpo vieną juodąją beržų kempinę ir duodamas čia jos kiek platesnį aprašymą, elgiuosi taip dėl to, kad ji mums yra […]

Augalas, kuris sukelia vizijas

Pagal prof. L. Pelletier’o straipsnį žurnale „Magazin Digest“, Toronto, 1934 m. Nuostabusis augalas, apie kuri čia kalbėsime, yra mažas, pilkai žalias, bedyglis kaktusas, augąs išdžiuvusiose Ataiko aukštumose ir Texas’e Rio Grande dėl Norte pakrantėmis. Jis turi arba vienstypį arba dvišaki, 20 cm aukščio kamblį, pasibaigiantį pusrutulio pavidalo bumbulu (galva). Iš bum­bulo, išauga maži žiedai visokių […]

Geltonosios akacijos sėklų rinkimas

Geltonoji akacija (Caragana arborescens) yra dekoratyvinis krūmas. Jis nereikalauja gero dirvožemio ir greitai auga, todėl la­bai tinka gyvatvorėm. Veisti geriausia iš sėklų. Todėl svarbu jų prisirinkti. Jų rinkimu reikia pasirūpinti, nes jos greitai nubyra. Normaliu oru rinkimo laikas užtrunka iki 10 dienų, o sausesnių ir karštesnių metu neilgiau kaip 5—6 dienas. Iš pietų pusės krūmų […]

Sula

Iš po šaltos ir ilgos žiemos, atėjo pavasaris, nešantis visai gamtai gyvybę ir drauge daug džiaugsmo. Vienas iš pavasario džiaugsmų ir malonumų yra sulos leidimas ir naudojimas. Retas kuris iš mūsų praeityje nėra leidęs sulos ir jos negėręs. Seniau, kuomet ūkininkai gyveno kaimuose, veik ko ne kiekvienas savoje sodyboje turėjo ar tai beržų, ar tai […]

Dėl ko gumbuoti medžiai?

Gamtoje užtinkam gana dažnai gumbuotų medžių ir žolių. Gumbų esama įvairiose augalo kūno dalyse. Šie gumbiškieji padarai kyla gana įvairiai ir įvairiai esti suskirstomi. Sumedėję augalai užsiaugina įvairios formos gumbus neretai mechaniškai sužaloti bei sužeisti, žaizdas beužsigydydami. Gumbai kyla ir dėl nežinomų priežasčių — mozeriniai gumbai, kada medienos sluoksniai toje vietoje esti įvairiom kryptim iškraipyti, […]

Mūsų miškų sąmanos

Jei kam tenka susidurti su samanomis, tai pirmiausiai miškinin­kams ir durpynų tyrinėtojams, neskaitant, žinoma, pačių gamtininkų — botanikų. Dauguma samanų mėgsta ramias, žmonių mažai liečiamas vietas. Tokios vietos tai ir yra miškai ir pelkės. Čia samanos yra užvis gražiau išbujoję, glaudžiai susigyvenę su kita augmenija ir, nors savo ūgiu toli atsilikę nuo daugumos kitų, aukštesniųjų […]

Sėklų paruošimas džiovyklose

Apie spygliuočių sėklas bendrai. Surinktos medžių sėklos paprastai reikalingos atitinkamo paruošimo: išvalymo, išdžiovinimo, kai kurios net išlukštenimo, ir tik tokios leidžiamos į rinką ar varto­jamos sėjimui. Labiausiai komplikuotas yra spygliuočių veislių sėklų paruošimas. Šių veislių sėklos laikosi konkorėžiuose. Pavasarį, kovo — balandžio mėnesį, esant sausam orui, sėklos iš kybančių ant medžio konkorėžių pačios lengvai iškrenta, […]

Apie periodiškumą augalų gyvenime

Mūsų medžiai ir krūmai periodiškai pergyvena tam tikrą ramybės laikotarpį: kuomet sustoja augimas, nukrenta lapai (lapuočių). Taip būna rudenį ir žiemą. Paprastai manoma, kad toks periodiškumas augaluose priklauso vien tik nuo aplinkumos, būtent, nuo klimato periodiškumo. Šj samprotavimą lyg ir patvirtina nemažas medžių ir krūmų skaičius, kurie palankioje aplinkumoje leidžia auglius ir lapus ištisus metus. […]

Medžių sėklų rinkimas ir jų išlaikymas

Dauguma laukuose ir miškuose sutinkamų augalų yra išaugę iš sėklų. Labai yra svarbu, kad sėkla, tasai būsimo augalo pradas, būtų geros kokybės. Žemdirbystės srityje sėjamos sėklos paruošiamos yra labai rūpestingai: renkamos iš geriausių javų atmainų, žiūrima, kad jos būtų subrendusios, sveikos, įvairių mašinų pagalba atrenkamos geriausios ir gražiausios ir tik tokios sėjama. Jei taip rūpestingai […]

X