Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kalnų ir taigos takais

J. Vaitkus, V. Januskis Eiti su kuprine išmokstama tik per kelias kelionių vasaras, įgijus reikalingų įgūdžių. Pagrindinis, pats reikalingiausias įgūdis — rasti racionaliausia, savo jėgas atitinkantį ritmą, nuo kurio priklauso normali širdies, kvėpavimo ir kitokia organizmo veikla. Prityrusiam turistui, net ir ilgą laiką kopiant stačiu šlaitu su sunkia kuprine, užtenka „kvapo”, normaliai plaka širdis, jeigu […]

Žygio taktika kelionėse pėsčiomis taigos ir kalnų maršrutais

J. Vaitkus, V. Januskis Sudėtingi daugiadieniai žygiai taiga ir kalnais rei­kalauja jėgos ir ištvermės, todėl žygio dalyviais gali būti sveiki, treniruoti ir užgrūdinti žmonės. Organiz­mas žygyje lengviau pakelia fizinį apkrovimą (judėjimo tempas, kuprinės svoris, per dieną nueinamas atstumas), kuomet laikomasi ritmingos darbo ir po­ilsio kaitos, tinkamo žygio dienos režimo. Ši ritminga darbo ir poilsio kaita […]

Musės – kokie būdai efektyviausi kovojant su jomis?

Sunku patikėti, tačiau mes nepastebime net 95 proc. musių, kurios potencialiai pavojingos mūsų ir mūsų artimųjų sveikatai. Mosuodami musmušiu arba laikraščiu problemą išsprendžiame tik laikinai. Maža, bet grėsminga Pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 120 tūkst. musių rūšių. Šie vabzdžiai ne tik erzina mus zvimbdami aplink ausis ir lįsdami į akis, tačiau gali būti mirtinai pavojingi. Vienos […]

Vilkas

J. Sakas “Mūsų girios” 1933 m. Vilko išvaizda primena jo giminaitį šunį. Vilku tarpe ir tenka ieškoti šunies pirmtakūnų. Vilko spalva — pilkšva, su priemaiša gelsvos spalvos, truputį juosvo atspalvio: žiemą kiek geltonesnė, vasara įgauna rudumo. Vilkas — sutinkamas beveik visoj Euro­poj. Pas mus vilku jau senovėje būta. Vėliau, po 1812 m. Napo­leono žygio, jų […]

Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius

J. Vaitkus, V. Januskis Rengiantis keliauti, svarbu apsirūpinti gera, pato­gia, lengva ir tvirta apranga, taip pat inventoriumi. Aprangos ir inventoriaus kiekis priklauso nuo marš­ruto sudėtingumo, metų laiko, rajono klimatinių są­lygų, turistinio žygio trukmės bei grupės dalyvių skaičiaus. Inventorius skirstomas į grupės ir asmeni­nį. Pateikiame sudėtingose daugiadienėse kelionėse reikalingo inventoriaus sąrašus. Grupės inventoriaus sąrašas: Palapinė, (viena […]

Baltasis gandras

J. Elisonas “Kosmos” 1931 m. Iš karto norėtumėme atkreipti skaitytojų dėmesį į teksto kalbą, kuri kiek skiriasi nuo šiandieninės mūsų kalbos, šiam tekstui beveik šimtas metų ir jame minimi kai kurie pavadinimai jau nebesutinkami dabartinėje mūsų kalboje.  Baltasis gandras visiems pažįstamas ir mylimas, didelis ir gra­žus paukštis, kuris atskrenda pas mumis pavasario pradžioje ir išskren­da […]

Pasiruošimas žygiui. Maršruto rengimas

J. Vaitkus, V. Januskis Į maršrutu rengimą reikia įtraukti visus grupės da­lyvius. Rengiant maršrutą, būtina atsižvelgti į dau­gybę faktorių ir reikalavimų, tačiau visų pirma į grupės pajėgumą ir rajono, į kurį ruošiamasi keliau­ti, sunkumą. Pagrindinės maršruto taigos ir kalnų rajonuose sa­vybės yra ilgis ir gamtinės kliūtys, kurias sudaro vietovės tolumas nuo gyvenviečių, jos raižytumas, išvartos, […]

Pasiruošimas žygiui. Grupė narių pareigų paskirstymas

J. Vaitkus, V. Januskis Sudarius grupę, reikia iš anksto numatyti grupes dalyvių pareigas prieš žygį ir žygio metu Skiriant pareigas, reikia atsižvelgti į dalyvių patirtį, fizines ir moralines savybes, polinkius, gabumus ir kt. Grupės vadovu išrenkamas labiausiai patyręs, tu­rįs autoritetą, organizacinių gabumų grupės narys. Jis vadovauja žygio pasiruošimui, organizuoja treniruotes, atsako už maršruto ir kitos […]

Šapalas

J. Elisonas “Kosmos” 1935 m. Šapalas pažinti ir nuo artimų jam žuvų, pav., kuojos ir kt. atskirti ga­lima iš akių spalvos ir kai kurių kūno pavidalo pažymių. Akis jis turi nedideles, gelsvas su tamsia dėme jų viršuje. Kūnas vidutinio ilgumo, ku­ris 4 kartus praneša jo aukštumą; šonais mažai tesuspaustas. Praužulnūs nasrai padėti snukio priešakyje, kakta […]

Grybų klausimu

J. Viliušis, “Mūsų girios” 1932 m. Norėtumėm atkreipti dėmesį, kad kai kurie pavadinimai gali būti pasikeitę arba visai nebevartojami. Tai yra visiškai neredaguotas ir netaisytas, autentiškas to laikmečio tekstas. Grybai yra nuolatiniai miško palydovai ir su aukštesniaisiais miško augalais sudaro kaip ir biologinę asociaciją. Iš vienos pusės, kaipo pertophytai (Muench) ir parazitai, jie yra žymiausi […]

X