Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Medžioklė

G. Isokas 1979 m. Ką rodo iškasenos Prieš 14-15 tūkst. metų, iš Lietuvos traukiantis ledynams, žemu­čių krūmokšnių lapus skabė gauruotieji raganosiai, pešė žolę, sliuogino mamutai, kurių kaimenė Lietuvoje galėjo siekti tūkstantį žvėrių. Kai mamutas, prisiėdęs žolės, lapų, suradęs duburį, siurbdavo vandenį, vyrai su ietimis (kurių antgaliai būdavo akmeniniai ir kauliniai), lazdo­mis su pritvirtintais akmenimis mušdavo […]

Vilniaus krašto ežerais ir upėmis

Vytauto Didžiojo Universiteto studentų „Jūros“ korporacijos vandens sporto mėgėjai pereitą vasarą sumanė pakeliauti baidarėmis, dar tada lenkų pagrobto, Vilniaus krašto vandenimis. Žiauriai „formališkoji“ lenkų atstovybė Kaune kelius kartus pro savo „filtrus“ leido keliautojų sąrašą, bet norėjusio kartu keliauti rašytojo A. Vienuolio – Žukausko vis tik nepraleido. Galop sąrašas nusistovėjo. Palikome 13. Skaičius kai kam nepatinkantis. […]

Žiobrinių paprotys Jurbarko apylinkėse

Jurbarko miestas daug kam žinomas, kaip žymesnis Vokietijos pasienio punktas ir kaip vienintelė vieta Lietuvoje, kur yra labai išsiplėtęs žiobrinių paprotys. Žiobrinės, tai yra tos pačios visur ruošiamos gegužinės, tik jose yra atliekamos įdomios žuvies — žiobrio kepimo ir valgymo ceremonijos. Žuvies — žiobrio daugiausia sugaunama Nemune tarp Skirsnemunės ir Smalininkų, taigi ir šis žiobrinių […]

Narutis ir Neris

1939 metų vasaros kelionėms pasirinkau Vilniaus kraštą. Vieną kartą, 1932 metais, visą mėnesį keliavau mūsų Rytais — nuplaukiau Nemunu iki Gardino, aplankiau Narutį, Breslaujos ežerus, Trakus, Ašmeną, Alšėnus, Žaliuosius ežerus. Tada važiuoti į Vilniaus kraštą ir dar „hidrografinio, špionažo“ tikslais buvo gan rizikinga; todėl mano nuotraukas ir nuotykių aprašymus mielai dėjo visi žurnalai. Kada pasidarė […]

Nemunas nuo Kauno iki žiočių

Atsiminimai apie 1829 metai atliktą kelionę lietuviška vytine iš Kauno į Karaliaučių. Išvykimas iš Kauno – Valtininkas Skatilėlis – Kelionė vandeniu – Nakvynė laive – Vilkijos miestelis – Smarkusis ponas bajoras – Seredžius – Ventpilės kanalas – Veliuona – Gelgaudiškis – Jurbarkas – Prieplauka – Vėl nakvynė laive. Penktadienį, Gegužės mėn. 10/22 d., turiu palikti […]

Žinios apie retesnes ir stambesnes žuvis Lietuvoje arba gretimuose vandenyse pagautas

Keliolikti metai renku periodinės spaudos žinias apie mūsų krašto fauną, joje ir apie žuvis. Teko šiuo klausimu aptikti ir įdomesnių žinių, kurios pravers žinoti kiekvienam savosios faunos mėgėjui. Šiame straipsnyje patiekiu žinių tiktai apie retesnes ir didesnio ūgio žuvis, kurios buvo pagautos pas mumis, Lietuvoje, arba gretimuose vandenyse. Kurios ne kurios šitų žinių, rasi, reikėtų, […]

Keletas žinių apie vilko praeitį Lietuvoje iki nepriklausomybės atgavimo (1900-1918 m.)

Daugelis senovės garbintojų, didžiuodamiesi buvusiąja tvarka, dažnai pasako: „Seniau vilkų pas mus nebebuvo, nes taiki medžiotojo ranka stropiai juos laikė pažabojusi, o kartu su nepriklausomuoju gyvenimu ir vilkų daugiau atsirado, nes dabartinė medžiotojų karta negali susilyginti su senąja, bent vilkų medžioklės klausimu”. Tokia pažiūra ištisai klaidinga, nes vilkų Lietuvoje nestigo ir prieš nepriklausomybę atgaunant; seniesiems […]

Kauno Zoologijos sode

Įdomus straipsnis apie lankytojo įspūdžius, bevaikštant Kauno Zoologijos sode, kuomet nuo jo sukūrimo buvo tepraėję vos 3 metai. Turėtu būti smagu palyginti kaip viskas atrodė anuomet ir kaip viskas yra dabar. Miškų ir laukų puošmena — žvėrys bei paukščiai vilioja kiek­vienų žmogų juos pamatyti, jais pasigrožėti. Tačiau ne kiekvienam įmanoma nuvykti į miškus ar laukus, […]

Mūsų girios amžiams bėgant

Ūgiavietės sąlygos leidžia spręsti, kad Nemuno, Dauguvos upynų plotai nuo neatmenamų, priešistorinių laikų yra buvę amžinai žalių, traškančių miškų apdengti. Gaivalingos gamtos jėgos ilgus amžius niekieno nedrumsčiamos čion viešpatavo. Tūkstantmečiai ir šimta­mečiai gilios senatvės, audrų ar nesveikatos palaužti stuobriai griuvo, o ant jų lavonų, džiaugdamos, gavę laisvės į saulę kilti, augo naujos kartos. Gero klimato […]

X