Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

ezeras is virsaus - Bebrusai

Bebrusai

Patarimai žvejui

Bebrusai yra Molėtų rajone už 4 km. nuo rajono centro. Ežeras tyvuliuoja tarp dviejų asfaltuotų kelių, tad ir vasarą ir žiemą nesunkiai privažiuojamas. Rytiniai ežero krantai aukšti, vietomis siekia net 20-25 metrus. Vakariniai krantai žemi ir lėkšti. Pakrantės akmenuotos, sausos, tik vietos, kur įteka upeliai, šiek tiek užpelkėjusios. Šiaurės rytinėje ir vakarinėje dalyse prie ežero prieina miškas. Krantai smarkiai išraižyti pusiasaliais ir įlankomis, o pats ežeras nusidriekęs per 5 km. Didžiausias gylis 24 m. pietvakarinėje ežero dalyje. Ežere yra 3 nedidelės salos, dugnas padengtas dumblu, duobėtas yra sėklių. Atabradas smėlėtas, vandens skaidrumas 4 – 4,5 m.

Dvi ežero šakos eina šiaurės vakarų kryptimi, viena – pietvakarių. Dubuo rininės kilmės. Krantai daugiausia žemi, kai kur supelkėję, tik rytinis krantas aukštas (20–25 m). Ežere yra 3 salos, kurių bendras plotas 1,45 ha. Dugną dengia daugiausia dumblas ir sapropelis. Atabradas ir salų pakrantės smėlingos. Vandens skaidrumas vasaros metu yra 3,9-4,3 m. Šio ežero  ekologinė būklė vertinama kaip labai gera.

Į Bebrusus įteka Punta (iš Punto ežero), Lunta bei Lankaitė, šiaurėje išteka Siesarties (Šventosios baseinas) intakas Bebrusa.

Ežere sugaunamos žuvys: karšiai, kuojos, lydekos, ešeriai, stintelės, aukšlės, raudės, lynai, plakiai, seliavos, karosai, meknės, vėgėlės, pūgžliai, šamai.

Meškeriotojų dėmesį itin traukia Bebrusų karšiai, kurie užauga net iki 2-3 kg. Tie kam patinka meškerioti stambias žuvis, čia patirs malonių akimirkų – galės sugauti didelių šamų. Bebrusai garsėja savo lynais, sugaunama stambių kuojų ir karosų. Įdomi žūklė ežere ir vasarą ir žiemą. Vietiniai karšių žuvautojai turi savo vietas ir nuolat jose jaukina plačiašonius. Tokias vietas nesunku aptikti – eketės didelės, aplink jas priberta jauko. Neblogai žiemą kimba kuojos, pasitaiko net gana stambių. Geros kuojų ir ešerių žūklavietės prie salelių, karšiai laikosi šalia duburių skardžių, kurių šiame ežere nestinga.

Gaudant karosus, šiame ežere, rekomenduojama rinktis plūdinę meškerę, masalui naudojant supjaustytą slieką, žirnius, duoną arba kvietinę tešlą. Karoso ėmimą ne visuomet lengva pastebėti, nes jis judina plūdę įvairiomis kryptimis labai pamažu ir nežymiai traukia į save. Kai plūdė jau pradeda slinkti į šoną ir grimzti, reikia švelniai užkirsti. Užkirstas karosas gana smarkiai priešinasi, bet ištrauktas į vandens paviršių pavirsta ant šono ir lengvai pasiduoda. Pritrauktus arčiau savęs karosus reikia semti graibšteliu, nes silpnos jų lūpos dažnai išplyšta.

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Lentelėje pateikiamas ežere dažniausiai sutinkamų žuvų sąrašas bei rekomendacijos kada ir ant ko jas geriausia žvejoti.


Žuvis Tinkamiausi masalai Tinkamiausias laikas Taisyklės
Karšis Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių lervos, šutinti kviečiai, žirniai, saldieji konservuototi kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, sūris, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manūų kruopų tešla. Geriausiai kimba gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Gaudant plūdine arba duginine meškere. Šiame ežere draudimai gaudant karšius netaikomi.
Kuoja Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių lervos, dreisenos, šutinti kviečiai, žirniai, saldiejo konservuoti kukurūzai, kanapės, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausi kibimai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškere. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra, dydžiai taip pat neribojami.
Lydeka Vėžiai, varlės, aukšlės, ešeriai, gružliai, karosai, kuojos, plakiai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai. Geriausiai kimba gegužės, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Perspektyviausi būdai gaudant plūdine, dugnine, spiningu, museline meškerėmis arba gyva žuvele. Lydekas draudžiama gaudyti nuo sausio 1 d. iki balandžio 20d. masalui naudojant gyvą žuvelę, o nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. draudžiama gaudyti apskritai. Imamas dydis nuo 45 cm.Leidžiama paimti ne daugiau 3 vnt.
Ešerys Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių ervos, aukšlės, gružliai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai. Geriausias kibimas vasario, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Gaudant plūdine, dugnine, spiningu arba gyva žuvele. Ešerių žūklėje draudimai žvejoti ar dydžio limitai netaikomi.
Stintelė Musės lervos; pinkai (dažytos musės lervos); stintelės gabaliukai, šviežios strimėlės gabaliukai. Geriausiai kimba ant pirmledžio, gaudoma nuo ledo. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra, dydžiai taip pat neribojami.
Aukšlė Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, šutinti kviečiai, duona, batonas, paprasta tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai aukšlės kimba gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Perspektyviausias būdas – plūdinė meškerė. Jokie draudimai ar apribojimai gaudant šia žuvį netaikomi.
Raudė Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, šutinti kviečiai, saldieji konservuoti kukurūai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, sausi pusryčiai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Šiltesniame ore raudė meškeriojama visą dieną. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra, dydžiai taip pat neribojami.
Lynas Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, uodo trūklio lervos, dėlės, žirniai, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, kanapės, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, sūris, konservuota mėsa, dešra, dešrelės, paprasta tešla, sūrio tešla, mėsos tešla, kanapinė tešla, granuliuotų masalų tešla, baltynminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai kimba gegužės ir birželio mėnesiais. gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Leidžiamas paimti dydžio limitas – 25 cm.
Plakis Kompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, laumžirgių lervos, dreisenos, šutinti kviečiai, saldiejo konservuoti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai kimba vasario, kovo, gegužės, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Draudimai netaikomi.
Seliava Įvairūs vabzdžiai, dirbtinės muselės. Ankstyvas rytas arba vėlyvas vakaras, taip pat gaudoma iš po ledo. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra, dydžiai taip pat neribojami.
Karosas Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, paprasta tešla, baltyminė tėšla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai masalą ima gegužės ir birželio mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Draudimai karosų žvejyboje nėra taikomi.
Meknė Kompostiniai sliekai, apsiuvos, laumžirgių lervos, žiogai, šutinti kviečiai, žirniai, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, paprasta tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla. Geriausiai kimba balandžio ir gegužės mėnesiais. Geriausia gaudyti plūdine ir palaidyne meškerėmis. Draudžiamo gaudyti laikotarpio ir dydžio limito nėra, tačiau su savimi galima pasiimti ne daugiau kaip 15 vnt.
Vėgėlė Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, vėžiai, varlės, aukšlės, ešeriai, gružliai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai. Geriausiai kimba sausio, vasario, kovo lapkryčio ir gruodžio mėnesiais. gaudant dugnine meškere arba gyva žuvele. Vėgeles draudžiama gaudyti nuo gruodžio 15d. iki sausio 15d.Kuršių mariose leidžiama paimti ne mažesnę nei 49 cm, o kitur ne mažesnę nei 40 cm žuvį.Leidžiamas paimti kiekis 5 vnt.
Pūgžlys Kompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, laumžirgių lervos, dreisenos. Geriasuiai kimba sausio, vasario, kovo, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis. Jokie draudimai šiai žuviai netaikomi.
Šamas Naktiniai sliekai, vėžiai, perluotės, aukšlės, ešeriai, karosai, kuojos, plakiai, pūgžliai, stintos. Geriausiai kimba birželio ir liepos mėnesiais. Gaudant dugnine, spiningu ar gyva žuvele. Draudžiamo gaudyti laikotarpio nėra. Imamas tik nuo 75 cm. dydžio ir ne daugiau kaip 1 vnt.

Batimetrinis ežero planas


Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
21 + 15 =


Įrašai kategorijoje

Sliekas tarp lapų 480x384 - Apie slieką

Apie slieką

K. Sčesnulevičius, “Medžiotojas” 1939 m. Kiekvienam meškeriotojui gerai pažįstamas šis nekaltas gyvūnėlis,
vejo siluetas 480x384 - Upokšnis. Žvejo šešėlis

Upokšnis. Žvejo šešėlis

Pačios tinkamiausios dienos žūklei – apsiniaukusios. Sau­lės spinduliai prasimuša net ir pro
40872436394 8b79076064 c 480x384 - Upokšnis. Metimas į taikinį

Upokšnis. Metimas į taikinį

Daugelis patyrusių spiningininkų yra treniravęsi mėtydami svarelius į taikinį. Anglijoje gimė tradicija
Eiti į Viršų