Venture 20pcs lot Trulinoya 1 2 0 Fishing Hooks Mustad Carp Fishing Hook BKK font b - Aštraus geluonies strategija

Aštraus geluonies strategija

Žvejybai

Geras kabliukas tapo žūklės etalonu, tačiau reikia žinoti, ko­kioms žūklės sąlygoms, kokiems masalams, kokioms žuvims gaudyti skirtas konkretus vienšakis ar trišakis. Žinoma, perkrau­ti savo arsenalą kokiu šimtu modelių nepatartina – geriau rinktis penkis šešis, bet panaudoti juos pagal paskirtį.

Atšipęs kabliukas žūklei netinka, nes prastai sminga į žuvies lūpą. Tad daug laimikių pamojuoja žvejui uodega. Puikiai pa­galąstas kabliukas – taip pat problema. Dėl aštrių geluonių ge­bėjimo kabintis už visų kerplėšų prarandama daug masalų. Ži­noma, alternatyvos nėra – kabliukai privalo būti aštrūs, nes einame žvejoti ir sugauti žuvį, o ne įsitikinti, kad žuvys kimba. Tad nors kartą per sezoną spiningautojas turi nepatingėti ir pa­tikrinti savo masalų kabliukus ir dėl visa pikta liemenės kišenė­je nešiotis specialų galąstuvėlį. Tiesa, pagaląsti kabliukai – neil­galaikiai, jie netrukus pradeda rūdyti. Galandant pagal šiuolaikinę technologiją pagamintą kabliuką, pažeidžiama an­tikorozinė danga. Tad patartina spiningo masalų kabliukus ga­ląsti tik tada, jei neįmanoma jų pakeisti, o tai dažniausiai nu­tinka žūklėje. Kabliukų gamybos lyderis japonų firma „Kamasan” spiningininkams specialiai gamina trišakių kabliu­kų rinkinius, kurie susideda iš įvairaus dydžio modelių ilgako­čių ir trumpakočių trišakių.

Kasmet gamintojai spiningautojams pristato naujus kab­liukų modelius, kurių geluonies aštrumas, esą yra geresnis nei ankstesnių modelių. Šiam teiginiui įrodyti pateikiama in­formacija apie specialius kabliukų galandinimo būdus: laze­rinį, cheminį, deimanto galąstuvais ir t.t. Daug svarbiau yra ne kabliuko galandinimo būdas, o jo užgrūdinimas po šio proceso. Netinkamai užgrūdintas kabliukas greičiau atšim­pa. Kol kas man žinoma, jog tik „Kamasan” kabliukų geluo­nys po galandinimo nupoliruojami ir užgrūdinami elektros krūvių kruša.

Manoma, jog ypatingą reikšmę turi kabliuko geluonies for­ma. Žinoma, kabliukas negali būti su užlinkusiu geluonimi, ta­čiau specialistai dar ginčijasi, kokią svarbą žuvį pakertant arba jai pasikertant turi kabliuko geluonies forma?

Pagrindinės kabliuko geluonies formos yra šios: a) plokš­čias (vadinamieji kaldinti kabliukai); b) pusapvalis (tradicinė); c) erelio nagas (užlenktas geluonis); d) adatos smaigalio for­mos (kūginis); e) suleistas erelio nagas (spiningo masalams ne­naudojamas). Visi minėti kabliuko geluonies modeliai turi sa­vų privalumų, tačiau nė vienas nėra absoliučiai geresnis už kitus. Dabar laikomasi teorijos, jog geriausiai sminga toks kab­liuko geluonis, kuris yra ilgesnis už kitų tipų. Šiuo teiginiu re­miantis galima padaryti elementarią išvadą, kad jis sminga ge­riau todėl, jog ilgesnė yra kūginė, t. y. plonoji kabliuko geluonies dalis. Bet kuriuo atveju kabliuko geluonis yra geresnis tas, ku­ris plonesnis. Tad patys tinkamiausi yra kabliukai, pagaminti iš ploniausios vielos. Štai ir visa paslaptis. Kuo plonesnis kabliu­kas, tuo geriau jis sminga ir tinkamiau pakerta masalą atakuo­jantį plėšrūną. Suprantama, jog plonus kabliukus galima paga­minti tik iš labai gero anglinio arba vanadinio plieno.

Viktoras Armalis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*