An Entrance to the Thousend Men Cave at Peleliu - Ar lanko žverys urvą

Ar lanko žverys urvą

Medžioklės taktika

Yra paprastas būdas, kaip nustatyti, ar lanko žvėrys urvą. Skersai urvo įėjimo padedamas vienas ar keli (priklausomai nuo urvo dydžio) šiaudeliai, nudžiūvusios žolės stagarėliai ar plonos vytelės, užtve­riančios gyvūnui kelią. Apsilankius kitą kartą, pagal tuos šiaudelius galima nusta­tyti, ar buvo čia žvėris.

Kitu būdu galima nustatyti, ar žvėrelis urve, ar išėjo iš jo. Prie mažo 4 — 5 centi­metrų ilgio kuoliuko siūlu pririšamas stan­grus sausas šakotas žolės stiebelis. Kuo­liukas įkalamas prie įėjimo į urvo „lubas” taip, kad stiebelis užtvertų tunelį. Ki­tą kartą atėjus prie urvų, pagal tai, į kurtą pusę pakrypęs stiebelis — vidun ar į iš­orę, galima sužinoti, ar žvėris urve, ar iš jo išėjęs.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*