Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Miškinė kiaunė - Kiaunių šeima
Flora ir fauna

Kiaunių šeima

J. Elisonas 1931 m. “Medžiotojas” Kiaunėmis vadiname nedidelius, kartais vidu­tinio ūgio plėšriuosius, kurie kūną dažniausiai turi liekną, pailgu ir laibučiu liemenimi, nors retkarčiais esti ir posunkio kūno sudarymo. Gal­vą turi vidutinio didumo, plokščią ir posmailiu, trumpučiu snukeliu. Akys žvitrios ir protingos; ausys trumputės ir apskritos. Kojos trumputės ir penkiais pirštais, kurie visu ilgumu laisvi, nors… Skaityti...

Miško gaisras 480x343 - Dėl gaisrų pavojaus uždraustas arba ribojamas patekimas į miškus
Naujienos

Dėl gaisrų pavojaus uždraustas arba ribojamas patekimas į miškus

VĮ Valstybinių miškų urėdija informuoja, kad dėl daugelyje rajonų vyraujančio 4 arba 5 klasės miškų gaisringumo Alytaus, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno, Kazlų Rūdos, Kupiškio, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Rokiškio, Šalčininkų, Tauragės, Trakų, Varėnos, Vilkaviškio ir Vilniaus rajono miškuose uždraustas arba ribojamas patekimas į miškus. Tokius sprendimus priėmė šių rajonų savivaldybės. Gyventojų prašoma be būtinybės nesilankyti šiuose… Skaityti...

Kuprinės turinys 480x343 - Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius
Patarimai/Turizmui

Kelionės pėsčiomis (taigos ir kalnų maršrutais). Apranga ir inventorius

J. Vaitkus, V. Januskis Rengiantis keliauti, svarbu apsirūpinti gera, pato­gia, lengva ir tvirta apranga, taip pat inventoriumi. Aprangos ir inventoriaus kiekis priklauso nuo marš­ruto sudėtingumo, metų laiko, rajono klimatinių są­lygų, turistinio žygio trukmės bei grupės dalyvių skaičiaus. Inventorius skirstomas į grupės ir asmeni­nį. Pateikiame sudėtingose daugiadienėse kelionėse reikalingo inventoriaus sąrašus. Grupės inventoriaus sąrašas: Palapinė, (viena… Skaityti...

Gandralizdis 480x343 - Baltasis gandras
Gyvūnų paveikslai

Baltasis gandras

J. Elisonas “Kosmos” 1931 m. Iš karto norėtumėme atkreipti skaitytojų dėmesį į teksto kalbą, kuri kiek skiriasi nuo šiandieninės mūsų kalbos, šiam tekstui beveik šimtas metų ir jame minimi kai kurie pavadinimai jau nebesutinkami dabartinėje mūsų kalboje.  Baltasis gandras visiems pažįstamas ir mylimas, didelis ir gra­žus paukštis, kuris atskrenda pas mumis pavasario pradžioje ir išskren­da… Skaityti...

vejai pozuoja 480x343 - Blizgių siluetai
Žvejybai

Blizgių siluetai

V. Armalis Laivelis – tai dažniausiai pasitaikanti blizgių forma, kuris primena daugumos karpinių žuvų kūno išvaizdą. Klasikinis tokios blizgės pavyzdys yra lenkiška vartiklė „Alga”, kurios priekis truputį siauresnis už paskuigalį. Tačiau būna ir taip, kad trišakis tvirtinamas prie siaurojo blizgės galo. Tokių masalų tipiškas pavyzdys yra suomiška blizgė „Taimen”. Šaukštas – šių blizgių forma visiškai… Skaityti...

tetervinai medžiuose 480x343 - Tetervinų medžioklė
Medžiotojo dienos

Tetervinų medžioklė

J. S-kas “Mūsų girios” 1932 m. Balandžio mėnesiui įpusėjus, kada beveik sniegas visur sutirpo ir upės nuo savo žiemos apdaro pasiliuosavo, susitaręs su vienu eigu­liu, išvykau tetervinų (Tetrao tetrix) medžiotų. Jau buvau girdėjęs, kad šį pavasarį mūsų apylinkėse jų gausingai pasirodė. Kai kuriais metais pasitaiko, kad tetirvinai dideliais būriais, po kelius šimtus, apleidžia didelius miškus… Skaityti...

maršruto schema 480x343 - Pasiruošimas žygiui. Maršruto rengimas
Patarimai

Pasiruošimas žygiui. Maršruto rengimas

J. Vaitkus, V. Januskis Į maršrutu rengimą reikia įtraukti visus grupės da­lyvius. Rengiant maršrutą, būtina atsižvelgti į dau­gybę faktorių ir reikalavimų, tačiau visų pirma į grupės pajėgumą ir rajono, į kurį ruošiamasi keliau­ti, sunkumą. Pagrindinės maršruto taigos ir kalnų rajonuose sa­vybės yra ilgis ir gamtinės kliūtys, kurias sudaro vietovės tolumas nuo gyvenviečių, jos raižytumas, išvartos,… Skaityti...

vejys 480x343 - Vidutinė upė. "Medžioklė" be varovų
Žvejo dienos

Vidutinė upė. “Medžioklė” be varovų

V. Armalis Geidžiamiausias vidutinių upių laimikis – šlakis. Šių taurių žuvų žūklė mūsų krašte pažįstama tik nedaugeliui spiningininku, tačiau norintys medžioti šią vieną stipriausių mūsų van­denų žuvų jau gali nusipirkti licenciją ir žvejoti specialiuose upių ruožuose. Geriausias šlakių žūklės laikas – tada, kai šios žuvys ritasi iš neršto upių atgal į jūrą. Patikslinsime, kad tai… Skaityti...

Mėsytė 480x343 - Žvėrienos laikymas
Medžiotojo dienos

Žvėrienos laikymas

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Kiekvienam medžiotojui pravartu žinoti, kaip išlaikyti žvėriena, apsaugoti ją nuo puvimo. Medžioklės ūkyje tai svarbus reikalas. Ar sau laikoma, ar parduoti, žvėriena tik tada tinka, kai gerai išlaikyta. Žinoma, tas klausimas gali būti tinkamai išspręstas, turint gerus rūsius ar ledines, tačiau ir šiuo atveju žvėriena ne visuo­met laiku, ne visuomet… Skaityti...

ygio dalyvių grupė 480x343 - Pasiruošimas žygiui. Grupė narių pareigų paskirstymas
Patarimai

Pasiruošimas žygiui. Grupė narių pareigų paskirstymas

J. Vaitkus, V. Januskis Sudarius grupę, reikia iš anksto numatyti grupes dalyvių pareigas prieš žygį ir žygio metu Skiriant pareigas, reikia atsižvelgti į dalyvių patirtį, fizines ir moralines savybes, polinkius, gabumus ir kt. Grupės vadovu išrenkamas labiausiai patyręs, tu­rįs autoritetą, organizacinių gabumų grupės narys. Jis vadovauja žygio pasiruošimui, organizuoja treniruotes, atsako už maršruto ir kitos… Skaityti...

apalai 480x343 - Šapalas
Gyvūnų paveikslai/Žuvys

Šapalas

J. Elisonas “Kosmos” 1935 m. Šapalas pažinti ir nuo artimų jam žuvų, pav., kuojos ir kt. atskirti ga­lima iš akių spalvos ir kai kurių kūno pavidalo pažymių. Akis jis turi nedideles, gelsvas su tamsia dėme jų viršuje. Kūnas vidutinio ilgumo, ku­ris 4 kartus praneša jo aukštumą; šonais mažai tesuspaustas. Praužulnūs nasrai padėti snukio priešakyje, kakta… Skaityti...

wood skull antler 480x343 - Medžioklė
Istorija/Medžioklės istorija

Medžioklė

G. Isokas 1979 m. Ką rodo iškasenos Prieš 14-15 tūkst. metų, iš Lietuvos traukiantis ledynams, žemu­čių krūmokšnių lapus skabė gauruotieji raganosiai, pešė žolę, sliuogino mamutai, kurių kaimenė Lietuvoje galėjo siekti tūkstantį žvėrių. Kai mamutas, prisiėdęs žolės, lapų, suradęs duburį, siurbdavo vandenį, vyrai su ietimis (kurių antgaliai būdavo akmeniniai ir kauliniai), lazdo­mis su pritvirtintais akmenimis mušdavo… Skaityti...

pintinė su grybais 480x343 - Grybų klausimu
Grybauti ir uogauti

Grybų klausimu

J. Viliušis, “Mūsų girios” 1932 m. Norėtumėm atkreipti dėmesį, kad kai kurie pavadinimai gali būti pasikeitę arba visai nebevartojami. Tai yra visiškai neredaguotas ir netaisytas, autentiškas to laikmečio tekstas. Grybai yra nuolatiniai miško palydovai ir su aukštesniaisiais miško augalais sudaro kaip ir biologinę asociaciją. Iš vienos pusės, kaipo pertophytai (Muench) ir parazitai, jie yra žymiausi… Skaityti...

turistų grupė 480x343 - Pasiruošimas žygiui. Grupė ir maršrutas
Patarimai

Pasiruošimas žygiui. Grupė ir maršrutas

J. Vaitkus, V. Januskis Grupės sudarymas. Gerai sudaryta grupė — pagrin­dinis dalykas, nuo kurio priklauso viso sudėtingo žy­gio sėkmė. Grupės branduolys paprastai susideda iš dviejų ar trijų turistų, jau anksčiau keliavusių kartu. Dažniausiai jie yra turistinio žygio idėjos autoriai, parenka būsimo maršruto rajoną, pradeda komplek­tuoti grupę. Grupė sudaroma iš fiziškai stiprių, mėgstančių ak­tyvų sportą, turinčių… Skaityti...

Pilkasis garnys žuvauja 480x343 - Imtynės su Genše
Jūsų istorijos

Imtynės su Genše

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Tai buvo didžiojo karo metu, kada rusų vokiečių frontas apsistojo Dubysos ir Ventos perkaso slėny. Dažniausiai anksti rytą ir vakare frontas atgydavo: imdavo pleškėti šautuvai, kaip meleta tauškėjo kulkosvydis. Reguliariai pusvakario laiku prabildavo vokiečių baterijos. Taip ėjo diena po dienos. Visur pilna Vokiškų rezervų, ligoninių, šiaip laisvai plėšikaujančių kareivių ir… Skaityti...

1 2 3 85
Eiti į Viršų