Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

medžiotojai - Tęsiant temą apie šaudymą šratais
Medžioklės taktika

Tęsiant temą apie šaudymą šratais

B. Dirmantas. “Medžiotojas” 1940 m. Jau turime supratimą apie svarbumą geros šaulio pozos prieš šūvį. Toliau reikia pradėti pratintis šaudyti, tai yra užtaisytu šautuvu pagauti taikinį ir gaiduką nuleisti tuo pačiu momentu, kai šautuvas įsiremia į petį. Visi tie veiksmai turi susilieti, šaulys turi juos atlikinėti iš karto, instinktyviai, atskirų veiksmų pats nepastebėdamas. Šiuos visus… Skaityti...

Pušaitės 480x343 - Punios šilas
Geografija/Objektai Lietuvoje

Punios šilas

G. Isokas, 1979 m. Alytaus rajone, Nemuno vingyje, keturių upės slėnio terasų apsuptas, ant 50-150 m aukštumų šniokščia vienas gražiausių miškų – Punios šilas (2720 ha). IV-XII m. e. a. šilo pilkapiai, degintiniai kapai, kuriuose rasta ietigalių, segių, geležinių peilių, plačiaašmenis kirvis, rodo jau tuomet čia gyvenus žmonių. Ties Bundorių kaimu užregistruota 40 pilkapių, o… Skaityti...

Poliarizacijos efektas 480x343 - Kokių akinių reikia žūklėje?
Žvejybai

Kokių akinių reikia žūklėje?

V. Armalis Jei žvejoji iki panagių ištyrinėtame upelyje, nereikia spėlioti, kur yra žuvų slėptuvės, ir akylai stebėti dugno reljefą, žvalgytis išvartų. Pirmą kartą lankantis žūklavietėje, žūklė gali tapti pažintine ekskursija, kurios tikslas – užfiksuoti perspektyvias žūklės vietas. Poliarizuotais stiklais akiniai prieš gerą dešimtmetį buvo museline meškere žvejojančių meškeriotojų aksesuaras, tačiau labai greitai jų privalumus įvertino… Skaityti...

fotografas upelyje 480x343 - Fotografavimas ir filmavimas turistiniame žygyje
Patarimai

Fotografavimas ir filmavimas turistiniame žygyje

J. Vaitkus; V. Januskis Vargu ar vertingas bus tas turistinis žygis, iš ku­rio neatsivešime gerų foto nuotraukų ar video filmų. Ne tik todėl, kad be foto-kino medžiagos neįmanoma pakenčiamai pasidalinti kelionės įspū­džiais. Fotografavimo, filmavimo prasmė tu­ristiniame žygyje kur kas gilesnė. Užaštrintas pa­stabumas, daugiadienis kritiškas aplinkos (krašto­vaizdžio, savo bendražygių) stebėjimas, kompona­vimas, ieškojimas dėkingesnių matymo taškų, —… Skaityti...

Miesto parkas 480x343 - Parkai
Rekomenduojame

Parkai

M. Jameikis “Mūsų girios” 1932 m. Miško, ypač sauso, higieninė reikšmė yra didelė, nes jame silpnu plaučiu žmonės semia sau sveikatos, išerzinti gyvenimo sūkurio, pairusiais nervais randa nusiraminimą ir poilsi. Miškas yra tarytum stichija, kuri traukia į save lygiai miestelėnus ir fabriku gyventojus. Turtuoliai ir beturčiai, seni ir jauni, be padėties, luomo ir amžiaus skirtumo… Skaityti...

Seteris airiškas 480x343 - Airiškas seteris
Kinologija

Airiškas seteris

M. L. G. “Medžiotojas” 1933 m. Kaip angliškas, taip ir airiškas (irlandiškas) seteris greičiausiai yra kilęs iš ėpagneul’ių. Jo kilmė dar senesnė nei angliškojo. Jau nuo senų laikų šie seteriai buvo plačiai paplitę Airijoj dėl jų ištvermingumo, geros uoslės ir didelio, tiesiog nesuvaldomo pamėgimo medžioti. Airiškas seteris, kaip ir daugumas airiškų medžioklinių šunų, yra raudonojo… Skaityti...

Sliekas tarp lapų 480x343 - Apie slieką
Patarimai žvejui

Apie slieką

K. Sčesnulevičius, “Medžiotojas” 1939 m. Kiekvienam meškeriotojui gerai pažįstamas šis nekaltas gyvūnėlis, tiek daug naudos ir malonumo duodąs meškeriotojams. Beveik kiekvienas meškeriotojas pradeda meškerioti „ant slieko“, nes, greta musės naminės aukšlėms gaudyti, tai yra mėgiamiausias ir kartu populiariausias jaukas. Vasaros metu rytais matyti pavėsinguose pakampiuose meškeriotojus sliekus kasant: rimtais veidais, susikaupę meškeriotojai kasa žemę, deda… Skaityti...

Medžiotojas 480x343 - Medžioklės plotų tvarkymui ir naudojimui nauji nuostatai
Naujienos

Medžioklės plotų tvarkymui ir naudojimui nauji nuostatai

Vakar įsigalioję nauji Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai reglamentuoja ūkinę veiklą ir medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą tokiuose plotuose.  Naujoji tvarka iš esmės nesiskiria nuo senosios. Vienintelis didesnis skirtumas, kad anksčiau šiuos nuostatus tvirtindavo aplinkos ministras, o dabar ši funkcija perduota Valstybinių miškų urėdijos (VMU), kuri yra atsakinga už miškų priežiūrą ir naudojimą, vadovui.… Skaityti...

Mažoji žuvėdra 480x343 - Siekiant apsaugoti mažųjų žuvėdrų populiaciją, draudžiama lankytis pagrindinėse jų perimvietėse
Naujienos

Siekiant apsaugoti mažųjų žuvėdrų populiaciją, draudžiama lankytis pagrindinėse jų perimvietėse

Siekiant apsaugoti nykstančias mažąsias žuvėdras ir sudaryti sąlygas joms sėkmingai išperėti ir užauginti jauniklius, kasmet nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 1 d. aplinkos ministro įsakymu žmonėms draudžiama lankytis keturiose pagrindinėse šių paukščių perimvietėse. Jos yra Nemune, Jurbarko ir Šakių rajonuose: ties Greičiais ir Sudargu, ties Kidulių kaimu, ties Rotulių kaimu ir žemiau Mituvos žiočių.… Skaityti...

Starkis 480x343 - Starkas

Starkas

Starku vadiname apyretę mūsų šalies žuvį, kuri priešakine savo kūno dalimi (galva) truputį panaši į lydį, o likusiąja ~ primena ešerį, užtat lotyniškai jinai ir vadinama lydžiaešeriu, Kūną starkas turi pailgą, šonais kiek suspaustą ir ilgumu 5—6 kartus pranešantį savo aukštumą. Galva pleišto pavidalo, t. y., pailga ir smailiu snukiu. Nasrai platūs ir toli, net… Skaityti...

meškerė ant lieptelio 480x343 - Aktualūs žvejų mėgėjų taisyklių punktai
Naujienos

Aktualūs žvejų mėgėjų taisyklių punktai

Šiandien, gegužės 15 d., baigiasi, kaip numato Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, kiršlių ir salačių žvejybos draudimas ir prasideda žiobrių žvejybos draudimas, kuris truks iki birželio 15-osios. Šios taisyklės nustato, kad draudimas negalioja paskutiniąją jo dieną, jeigu ji yra savaitgalį ar valstybinė šventė, todėl šiemet sterkų žvejybos draudimas baigsis gegužės 19-ąją. Ateinantį sekmadienį, gegužės 20… Skaityti...

Maumedžiai 480x343 - Vidgiris
Geografija/Objektai Lietuvoje

Vidgiris

Tuo vardu vadinamas Alytaus miško pats gražiausias ir žinomiausias kampelis — 39 kvartalas. Vidgiris yra pačiuose Alytaus miško vakaruose; iš šiaurės prieina Alytaus — Seirijų plentas, pietuose jis plaunamas Nemuno; nuo Alytaus miesto pora kilometrų. Plotas — 125 ha. Vidgiris garsus ne tik savo griežtai skirtingais grynais medynais, bet ir istorinėm vietom. Iš jų čia… Skaityti...

Stalas prieš kelionę 480x343 - Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą
Patarimai

Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą

Mokant rasti ir nubrėžti įvairių objektų azimutus ir išmatuoti atstumus sutartiniais ženklais nesunku braižyti paprasčiausias maršrutų schemas (krokius), daryti nedidelių plotų akines nuotraukas. Maršruto schemų sudarymo principai ir tvarka vienodi, tiek naudojant vietovėje išmatuotus, tiek ir iš žemėlapio paimtus duomenis. Abiem atvejais pirmiausia nusta­tomi krypties azimutai bei atstumai žygio kryptimi ir pagal tai nubrėžiama viena… Skaityti...

Kielė baltoji foto 480x343 - Kielė baltoji
Flora ir fauna/Gyvūnų paveikslai

Kielė baltoji

Kielė baltoji visiems pažįstamas, gražus ir malonus paukštelis, kuriam daugelis žmonių turi neabejotino meilės jausmo. Jos kūno ūgiui charakterizuoti Dr. O. Heinroth’as patiekia šių skaitmenų: sparnai 87—90 mm, uodega 86-91 mm, kojos 22 -24 mm ilgio; svoris apie 20 g. Tokiu būdu galėtume pasakyti, kad kielė didumu sulig žvirbliu. Snapelį ji turi tiesų ir pusėtinai… Skaityti...

vis 480x343 - Apie šaudymą šratais
Medžioklės taktika

Apie šaudymą šratais

Kiekvieno medžiotojo ir šaulio – sportininko idealas — 100% pataikymų. Kiekvienam medžiotojui svarbu gerai šaudyti ne tik dėl to, kad tas sudaro jam didelį malonumą medžioklėje ar sportiniame šaudyme, bet ir kitais sumetimais. Aš turiu galvoje nelaimingus nevykusiai šaudytus gyvius: pabėga jie nuo tokio blogo šaulio sukruvinti, su sulaužytais kaulais ir kur nors miško tankumyne… Skaityti...

1 2 3 84
Eiti į Viršų