Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Astronotus ocellatus   side aka - Žuvelių mokykla

Žuvelių mokykla

in Akvariumai

Kai kas mūsuose galvoja, jog malo­niausi namų gyvūnai — tai šunys, katės, paukščiai ar žiurkėnai. Žuvelės — kvaili padarėliai… Netiesa! Akvariumas gali su­kelti ne tik estetinį pasigėrėjimą. Aš nuo seno auginu savo nebylias bičiules — žuveles, ir įsitikinau, kad jos — gana pro­tingi gyvūnai. Protingomis, aišku, jas galima pavadinti sąlygiškai, tačiau kai ko išmokyti galima. Štai keli pavyzdėliai.

Tikriausiai ne vienas akvariumininkas, prieš šerdamas žuveles, pirmiausia pabel­džia į akvariumo stiklą, kad jos įprastų pagal šį sąlyginį dirgiklį susirinkti prie šėryklos. Aš tai darau šiek tiek kitaip. Ant dviejų vienodų kartono kvadratėlių skirtingomis spalvomis užrašiau du žo­džius: žaliai — „eikš“, raudonai — ,,bėk“. Prieš šerdama, prie stiklo pridėdavau pir­mąjį kvadratėlį, o kai žuvelės būdavo sočios, rodydavau joms antrąjį ir tuo pat metu gąsdindavau jas akvariuman įmerktu sieteliu. Po kiek laiko, išvydu­sios pirmąjį kvadratėlį, žuvytės jau atp­laukdavo prie stiklo, o parodžius antrąjį sprukdavo slėptis. Kai šį triuką pama­tydavo pažįstami, labai stebėdavosi tokiu žuvyčių „raštingumu“… Beje, manau, kad per ilgesnį laiką žuvytės išmoktų „skai­tyti“ ir vienodos spalvos raides.

O dabar net labiausiai prityrę akvariumininkai, ko gero, nustebs — mano akva­riume kartu su gyvavedėmis žuvytėmis kuo ramiausiai gyveno… astronautas (Astronotus ocellatus). Ši liūdnai pagarsė­jusi akvariumų plėšrūnė, ryjanti viską, kas gyva ir ką įstengia apžioti, neliesda­vo daug kartų už save mažesnių žuvelių! Kai ją, dar visai jauną, įleidome pas kardonešlus ir molinezijas, gerai žinojo­me, jog tokio amžiaus ji dar nieko blogo nepadarys ir palauks to laiko, kol įreng­sime atskirą akvariumą. Ir iš tikrųjų, iš pradžių ši žuvis nė nemanė skriausti savo mažųjų kaimynių. Bet naujo akvariumo vis nebuvo, o po kiek laiko pastebėjome gyvavedžių žuvelių sumažėjo, liku­sios šalinasi jau smarkiai paūgėjusio nau­joko. Mano kantrybė visai išseko, kai sykį mano akivaizdoje tas plėšikas vieną po kitos sudorojo dvi molinezljas ir ėmė tykoti kardonešio. Nejuokais supykau ir stikline lazdele sudaviau jam per nosį. Dar ir dar kartą tokiu būdu apgyniau ne­laimingąją auką ir netrukau pastebėti: man esant šalia akvariumo, astronautas elgiasi daug atsargiau. Į žuvytes vis dar dėbčioja labai godžiai, bet jų jau nebeliečia. Tačiau pakakdavo man ilgesniam lai­kui pasitraukti šalin, ir vėl prasidėdavo medžioklė. Apsišarvavau kantrybe ir ne vieną dieną mokiau margašonę plėšikę neliesti mažųjų žuvelių. Baudžiamąją laz­delę nudažiau raudona spalva ir šio to pasiekiau — kai ji būdavo įmerkta akva­riuman, astronautas nedrįsdavo „blogai elgtis“. Dar vėliau jam susidarė sąlyginis refleksas, neleidžiantis liesti gyvavedžių žuvelių. Tada nebereikėjo rodyti nė lazdelės. Taigi atkaklumo dėka savo tikslą pasiekiau, astronautas buvo priverstas su mažosio­mis žuvytėmis sudaryti jei ne taikos su­tartį, tai bent laikinas paliaubas.

Po kelių mėnesių plėšikė buvo iškelta į didesnį akvariumą, kur karaliavo viena. Retkarčiais ten įleisdavau vieną kitą kardonešį, norėdama patikrinti, ar astronau­tas dar prisimena pamokas. Sulig kiekvie­na diena jis darėsi vis agresyvesnis, o lygiai po savaitės jau puolė įleistą žuve­lę…

…Afrikos lydekaitės — gana jaukios žuvelės. Neretai jas, beplauklojančias paviršiuje, pavykdavo sugauti ranka. Paskiau delnan įdėdavau raudoną uodo trūklio lervą ir ranką įmerkdavau negiliai vandenin. Žuvelės netruko išmokti plaukti delnan ir pasiimti mėgiamą kąsnį. Vė­liau, vos pamačiusios ranką vandenyje, visos penkios viena per kitą skubėdavo į mano saują, nors joje ir nieko nebūda­vo.

To mūsų stiklinio ežero gyventojas ne­sunku išmokyti šokinėti per neaukštai virš vandens iškeltą pieštuką, pralįsti pro me­talinį žiedą, peršokti iš akvariumo į ak­variumą. Tereikia trupučiuko žinių, mei­lės, kantrybės…

Daiva Noreikienė

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

78d29806353c - Gupijos

Gupijos

Kada manęs paklausia, kokios akvariumų žuvytės iš gyvavedžių man pačios įdomiausios ir
Planted Dutch Aquarium - Olandiškas akvariumas

Olandiškas akvariumas

Norėčiau supažindinti skaityto­jus su naujo tipo ekosistemos modeliu — olandišku akvariumu. Nors
www - Akvariumas

Akvariumas

Taigi turime akvariumą, parinkome gruntą ir vandenį. Bet čia gyvens ne tik
saltwater bottom feeder fish trcqb6pqdgmpkegk - Gruntas

Gruntas

Ne kiekviena žemė tinka akvariumo gruntui. Jame turi lengvai ir gerai įsišaknyti
D polymorpha100205 032 - Moliuskai akvariume

Moliuskai akvariume

A. Bubino knygelėje „Akvariumo ABC“ moliuskai pavadinti akvariumininko pa­galbininkais. Tai teisybė. Jie
Pakilti į Viršų