Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Vilkų medžioklė prie masalo - Vilkų medžioklė prie masalo

Vilkų medžioklė prie masalo

in Medžioklės taktika

Medžioti vilkus, tykojant juos prie masalo, gali kiekvienas net ir mažiau įgudęs medžiotojas, turįs pakankamai kantrybės ir užsispyrimo.

Rudenį, kai pašąla ir kai mėsa ne taip greitai genda, į pa­rinktą vietą išvežamas masalas — stambaus gyvulio dvėselie­na — ir dedamas per šūvį nuo tos vietos, iš kurios medžiotojas tykos vilkų. Netoli masalo medžiotojas įsiruošia būdelę, duobę su stogeliu arba pasinaudoja esamu kokiu nors senu trobe­siu— pirtimi ir pan. Tokioje slėptuvėje turi būti angos—lange­liai, pro kuriuos šaudomi vilkai. Jei slepiamasi duobėje, pata­riama į jos dugną įdėti arklio mėšlo, kuris nustelbia žmogaus kvapą. Slėptuvė turi būti įrengta dar prieš pradedant vilkams lankytis. Pavėluotai įrengta slėptuvė ilgesniam laikui atbaidys vilkus.

Dvėseliena dedama galva į angos pusę. Už taip padėtos dvė­selienos vilkai nepasislėps, nes jie turi įprotį, stovėdami šo­nuose plėšti mėsą nuo pilvo ir nugaros, į šonu stovintį vilką medžiotojui patogiausia šauti.

Vilkų tykoti reikia pradėti tik įsitikinus, kad jie lanko masalą. Masalą reikia stebėti iš toli, kad nebūtų pėdsakų. Šiam reikalui gerai tinka žiūronai. Vilkams baigus plėšyti vieną dvė­selieną, į tą pačią vietą reikia atvežti kitą.

Kai tykojimo vieta yra toli nuo gyvenamųjų trobesių, pa­tariama medžioklėn eiti dviese. Antrasis asmuo čia reikalingas tik vilkams apgauti.

Tykojimo vietoje turi būti sumintas takas, kad nesimatytų naujų pėdsakų. Į laukimo vietą reikia ateiti pavakare, nes pasitaiko, kad pripra­tę prie masalo vilkai ateina temstant. Tykant tenka ilgai laukti, todėl geriausia patogiai atsisėsti. Laukiant negalima nei krebž­dėti, nei rūkyti. Taikyti reikia tada, kai vilkai pradės drasky­ti mėsą; taikant šautuvo vamzdžius reikia kelti iš apačios į viršų.

Medžioti prie masalo galima rudenį ir žiemą. Tokia medžiok­lė žiemą daug sėkmingesnė. Geriausia medžioklė prie masa­lo— mėnesienos naktį, kai oras švelnus, ramus. Nereikia pa­miršti, kad tamsoje taikinys atrodo aukštesnis, todėl taikyti reikia šiek tiek žemiau. Iššovus nereikia tuojau eiti prie vilko. Pasitaiko, kad tą pačią naktį prie masalo ateina alkani jau­nikliai. Prie nušauto vilko reikia eiti atsargiai. Dažnai smar­kiai sužeistas vilkas apsimeta negyvas. Jei gulinčio vilko au­sys stačios, tai jis jau tikrai nebepavojingas, bet jei ausys priglaustos, tai reikia būti atsargiam.

Žiemą priviliotus prie masalo vilkus sėkmingai galima me­džioti su varovais, ypač su vėliavėlėmis.

Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

pexels photo 247373 480x384 - Zuikių medžioklė

Zuikių medžioklė

Zuikiai medžiojami įvairiais būdais, bet čia norime aprašyti tik tris varymo būdus.
7807 478389492254818 427013051 n 480x384 - Medžioklė su "krikšte"

Medžioklė su „krikšte“

Tarp kitų šios medžio­klės būdų noriu paminėti Rusijos medžioklės bū­dą, kurį vadina
NRAORG CategoryThumbnails Hunting Shooting 480x384 - Šaudymo menas

Šaudymo menas

Medžioklinis šaudymas pagrindinai skirstomas į dvi grupes: a) stacio­narinis šaudymas su šratais
An Entrance to the Thousend Men Cave at Peleliu - Ar lanko žverys urvą

Ar lanko žverys urvą

Yra paprastas būdas, kaip nustatyti, ar lanko žvėrys urvą. Skersai urvo įėjimo
Pakilti į Viršų