Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Vaivorykštinis upėtakis museline meškere

in Patarimai žvejui

Ši žuvis daug kuo primena margąjį upėtakį. Jos nugara, nugarinis ir uodeginis pelekai išmar­ginti tamsiomis dėmelėmis, bet raudo­nų dėmelių nėra. Nuo antrųjų amžiaus metų išilgai kūno atsiranda plati raus­va juosta, kuri ypač ryški patinams neršto metu.

Žeimenoje ir kitose upėse vaivo­rykštiniai upėtakiai specialiai negaudomi, nes jų čia retai tepasitaiko. Šios žuvys retkarčiais čiumpa margiesiems upėtakiams ir kiršliams skirtas muse­les. Pakliuvusio ant kabliuko vaivo­rykštinio upėtakio kova būna labai įs­pūdinga, nes jis priešinasi labiau, ne­gu margasis upėtakis ir lengvai nie­kada nepasiduoda.

Dažniausiai žvejai mė­gėjai upėtakius gaudo kitais būdais, bet juos galima museliauti sausomis ir šla­piomis muselėmis: pirmosiomis — kai upėtakiai gaudo prie vandens pavir­šiaus esančius ar ant vandens nukritu­sius vabzdžius, antrosiomis — kai žu­vų pėdsakų viršuje nematyti ir jas ten­ka gaudyti gilumoje. Ramiame vande­nyje atsidūrusios muselės turi būti nuo­lat judinamos, pamažu keliant aukštyn koto viršūnę, valą sutrumpinant ar jį tampant.

Vaivorykštinių upėtakių lūpos mė­singos ir tvirtos, todėl, taisyklingai nu­varginant, žuvis nuo kabliuko beveik niekada neatsipalaiduoja.

Alfonsas Kasulaitis


Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Latest from Patarimai žvejui

Sartai

Sartų ežeras tyvuliuoja Dusetų draustinyje, kurio ašis kaip tik ir sutampa su

Sterkų apetitas

Sterkų žūklė – viena įdomiausių, tačiau jai reikia kruopš­čiai pasirengti. Sterkų žūklei

Dringis

Dringis – ežeras rytų Lietuvoje, Ignalinos rajono teritorijoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Žeimenos baseine,

Kai kliūva už dugno

Vietose, kur dugnas akmenuotas, žūklė dažnai būna sėk­minga, jei ne viena bėda:
Pakilti į Viršų