Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

maxresdefault - Palaidynė pradedantiesiems

Palaidynė pradedantiesiems

in Žvejybos būdai

Palaidynė meškerė beveik niekuo nesiskiria nuo plūdinės, tik meškerio­jimo ja technika visai kitokia. Palaidy­ne meškeriojama tik tose vietose, kur yra srovė, vadinasi, daugiausia upėse. Meškeriojama su plūde ir be plūdės, įsibridus į upę arba iš valties, taip pat nuo tiltų, lieptų, plaustų.

Meškerykotis gali būti tas pats, kaip ir plūdinės meškerės, tačiau būtinai su žiedeliais ir rite. Kadangi meškeriojant palaidy­nė kotas visą laiką laikomas rankoje, kad ranka nenuvargtų, meškerykoti reikia parinkti liauną, lengvą. Palaldy­nei tinka ir muselinės meškerės kotas. Tie, kas mėgsta meškerioti šapalus, kiršlius, upėtakius, strepečius, dažniau­siai išsiverčia su vienu ir tuo pačiu muselinės meškerės kotu, tik pakeis­dami muselinės meškerės valą.

Meškeriojant palaldynė, į ritę reikia suvynioti ne mažiau kaip 30 – 50 metrų valo, kuris praveriamas pro 7 – 10 žiedelių, Plūdę galima vartoti di­desnę, nes čia ir svareliai sunkesni. Maža plūdė grims į vandeni ir kilus už dugno nelygumų, žolių ir bus sun­ku pamatyti, kada žuvis kimba. Ge­riausia, kai keturi penktadaliai plūdės panirę vandenyje, o masalas plaukia maždaug 3 – 5 centimetrus pakilęs nuo dugno.

Iš valties paprastai meškeriojama šitaip. Pasirinkus vietą, išmetamas in­karas ir pradedama meškerioti. Į van­deni įmestą masalą upės srovė neša vis tolyn nuo valties. Kai masalas nunešamas labai toli, pradedama valą vynioti į ritę, ir masalas vėl pritrau­kiamas prie valties. Masalui leidžia­ma plaukti į tą vietą, kur tikimasi, kad gali būti žuvų. Čia jis ilgesnė lai­ką palaikomas, kartkartėmis pakeliama meškerykočio viršūnėlė į viršų, masalas pasikelia aukščiau ir pavedžiojama į šalis. Šiuo momentu dainžausiai žuvis ir griebia masalą. Kadangi sro­vė masalą ir plūdę nuneša labai toli, kad būtų patogiau stebėti žuvies kibi­mą, plūdę patartina rinktis ryškia — baltai ar skaisčai raudoną.

Žuvis labai dažnai griebia masalą vyniojant valą į ritę ir traukiant ma­salą prie valties, todėl šiuo momentu reikia būti pasirengusiam laiku pakirs­ti.

Kad žuvys geriau kibtų, jas reikia jaukinti. Jaukinama arba beriant sau­ja jauko tiesiog į vandeni, į valties priekį, arba nuleidžiant prie valties į upės dugną trūklinę, iš kurios jauką pamažu išplauna pati upės srovė.

Geriausios vietos meškerioti palaidy­nė žemiau tiltų, užtvankų, prieš dubu­rius ir šalia jų, prie slenksčių, sūkurių, didelių akmenų, kerplėšų, įvirtusių medžių.

Šitos gaudymo technikos nesuku pa­simokyti nuėjus prie Neries upės Vil­niuje. Čia visada pamatysi vidury upės įplaukusias ir inkarus išmetusias val­tis, iš kurių žvejai sėkmingai gaudo kuojas, meknes, ūsorius. Be to, šitaip meškeriojant gaudomi ir šapalai, stre­pečiai, skersnukiai, plakiai, karšiai, kiršliai, žiobriai.

Mažesniuose, negiliuose ir sraunes­niuose upeliuose, kur švarus, žvirgždėtas dugnas, palaldynė meškeriojama be plūdės ir netgi be svarelio. Nuo kranto ar įsibridus masalas — sliekas, karkvabalis žiogas, didmusė arba dirotinės muselės — metamas skersai upės. Jį pagavusi vandens srovė neša tolyn. Gilesnėse vietose vis dėlto sva­reliai reikalingi. Jų nugramzdintas masalas dažniausiai rieda dugnu. Ka­dangi meškeriojama tose vietose, kur upės dugnas švarus, kabliukas su ma­salu neužkliūva. Kur yra daugiau ne­lygumų ar auga žolės, svareliai nuima­mi, o plaukiantis tolyn kabliukas su masalu kartkartėmis pritraukiamas ar­čiau prie savęs arba pakeliama į vir­šų meškerykočio viršūnė, kartu nuo dugno pakyla ir kabliukas su masalu.

Šitaip mažesniuose upeliuose sėkmin­gai gaudomi strepečiai, kiršliai, upėtakiai.

Didesniuose upeliuose patartina ban­dyti laimę kombinuotu dirbtiniu masalu — mažytėmis blizgutėmis arba blizgutėmis — muselėmis.

Kimbant žuviai užkertama staigiai, plastiškai pakeliant meškerykočio vir­šūnę į priešinga pusę nei plaukia plū­dė ar srovės nešamas masalas.

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

time of year 2890054 960 720 480x384 - Luokijimas

Luokijimas

Atšąlus, ramiam orui esant, ant lygaus ežerų paviršiaus susiklosto ledas — lygus
Pakilti į Viršų