Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Palaidynė pradedantiesiems

in Žvejybos būdai

Palaidynė meškerė beveik niekuo nesiskiria nuo plūdinės, tik meškerio­jimo ja technika visai kitokia. Palaidy­ne meškeriojama tik tose vietose, kur yra srovė, vadinasi, daugiausia upėse. Meškeriojama su plūde ir be plūdės, įsibridus į upę arba iš valties, taip pat nuo tiltų, lieptų, plaustų.

Meškerykotis gali būti tas pats, kaip ir plūdinės meškerės, tačiau būtinai su žiedeliais ir rite. Kadangi meškeriojant palaidy­nė kotas visą laiką laikomas rankoje, kad ranka nenuvargtų, meškerykoti reikia parinkti liauną, lengvą. Palaldy­nei tinka ir muselinės meškerės kotas. Tie, kas mėgsta meškerioti šapalus, kiršlius, upėtakius, strepečius, dažniau­siai išsiverčia su vienu ir tuo pačiu muselinės meškerės kotu, tik pakeis­dami muselinės meškerės valą.

Meškeriojant palaldynė, į ritę reikia suvynioti ne mažiau kaip 30 – 50 metrų valo, kuris praveriamas pro 7 – 10 žiedelių, Plūdę galima vartoti di­desnę, nes čia ir svareliai sunkesni. Maža plūdė grims į vandeni ir kilus už dugno nelygumų, žolių ir bus sun­ku pamatyti, kada žuvis kimba. Ge­riausia, kai keturi penktadaliai plūdės panirę vandenyje, o masalas plaukia maždaug 3 – 5 centimetrus pakilęs nuo dugno.

Iš valties paprastai meškeriojama šitaip. Pasirinkus vietą, išmetamas in­karas ir pradedama meškerioti. Į van­deni įmestą masalą upės srovė neša vis tolyn nuo valties. Kai masalas nunešamas labai toli, pradedama valą vynioti į ritę, ir masalas vėl pritrau­kiamas prie valties. Masalui leidžia­ma plaukti į tą vietą, kur tikimasi, kad gali būti žuvų. Čia jis ilgesnė lai­ką palaikomas, kartkartėmis pakeliama meškerykočio viršūnėlė į viršų, masalas pasikelia aukščiau ir pavedžiojama į šalis. Šiuo momentu dainžausiai žuvis ir griebia masalą. Kadangi sro­vė masalą ir plūdę nuneša labai toli, kad būtų patogiau stebėti žuvies kibi­mą, plūdę patartina rinktis ryškia — baltai ar skaisčai raudoną.

Žuvis labai dažnai griebia masalą vyniojant valą į ritę ir traukiant ma­salą prie valties, todėl šiuo momentu reikia būti pasirengusiam laiku pakirs­ti.

Kad žuvys geriau kibtų, jas reikia jaukinti. Jaukinama arba beriant sau­ja jauko tiesiog į vandeni, į valties priekį, arba nuleidžiant prie valties į upės dugną trūklinę, iš kurios jauką pamažu išplauna pati upės srovė.

Geriausios vietos meškerioti palaidy­nė žemiau tiltų, užtvankų, prieš dubu­rius ir šalia jų, prie slenksčių, sūkurių, didelių akmenų, kerplėšų, įvirtusių medžių.

Šitos gaudymo technikos nesuku pa­simokyti nuėjus prie Neries upės Vil­niuje. Čia visada pamatysi vidury upės įplaukusias ir inkarus išmetusias val­tis, iš kurių žvejai sėkmingai gaudo kuojas, meknes, ūsorius. Be to, šitaip meškeriojant gaudomi ir šapalai, stre­pečiai, skersnukiai, plakiai, karšiai, kiršliai, žiobriai.

Mažesniuose, negiliuose ir sraunes­niuose upeliuose, kur švarus, žvirgždėtas dugnas, palaldynė meškeriojama be plūdės ir netgi be svarelio. Nuo kranto ar įsibridus masalas — sliekas, karkvabalis žiogas, didmusė arba dirotinės muselės — metamas skersai upės. Jį pagavusi vandens srovė neša tolyn. Gilesnėse vietose vis dėlto sva­reliai reikalingi. Jų nugramzdintas masalas dažniausiai rieda dugnu. Ka­dangi meškeriojama tose vietose, kur upės dugnas švarus, kabliukas su ma­salu neužkliūva. Kur yra daugiau ne­lygumų ar auga žolės, svareliai nuima­mi, o plaukiantis tolyn kabliukas su masalu kartkartėmis pritraukiamas ar­čiau prie savęs arba pakeliama į vir­šų meškerykočio viršūnė, kartu nuo dugno pakyla ir kabliukas su masalu.

Šitaip mažesniuose upeliuose sėkmin­gai gaudomi strepečiai, kiršliai, upėtakiai.

Didesniuose upeliuose patartina ban­dyti laimę kombinuotu dirbtiniu masalu — mažytėmis blizgutėmis arba blizgutėmis — muselėmis.

Kimbant žuviai užkertama staigiai, plastiškai pakeliant meškerykočio vir­šūnę į priešinga pusę nei plaukia plū­dė ar srovės nešamas masalas.

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Latest from Žvejybos būdai

Su kuprine ant pečių

Yra tokių žvejų, ir ne tik pradedančiųjų, kurie mėgsta klajoklišką gaudymo būdą,

Pabandykime

Žieminė meškerėlė, apie kurią čia rašoma, labai paplitusi Urale. Man atrodo, kad

Kilstukas

Meškeriotojų gyvenime beveik nėra dogmų, todėl ir pasakyti, koks meškerioji­mo būdas yra
Pakilti į Viršų