winter fishing - Pabandykime

Pabandykime

in Žvejybos būdai

Žieminė meškerėlė, apie kurią čia rašoma, labai paplitusi Urale. Man atrodo, kad ją verta išbandyti ir mūsų ežeruose bei upėse. Šia meškerėle daugiausia gaudomi ešeriai ir pūgžliai, nors užkimba ir kuojų, netgi nedidelių sterkų. Kaip meškerėlė pa­daryta, matyti iš piešinėlių. Imama 0,15 — 0,17 milimetro skersmens valas, pavasa­riop gali būti iki 0,2 milimetro. Ant jo užveriami du ilgais koteliais ir su ausytė­mis 3,5 — 4 numerio kabliukai. Ant kabliu­kų kotelių užmaunami kembriko gabalė­liai. Jie gali būti įvairių spalvų. Dažniau­siai būna du juodi ir vienas baltas arba du balti ir tarp jų vienas juodas. Prie va­lo galo pririšamas 45 gramų svarelis. Vie­nas kabliukas nuslenka prie pat svarelio, o nuo jo per 20 centimetrų tvirtinamas šratelis, prie kurio priglūsta antras kabliu­kas, o virš jo vėl per 20 centimetrų tvirti­namas antras šratelis. Žieminė meškerėlė su „sargeliu“.

Meškeriojama šitaip. Svarelis nuleidžia­mas prie pat dugno. Paskui jis pakeliamas 20 — 30 cm į viršų ir vėl staigiai leidžiama grimzti į dugną. Tuo metu kabliukai pa­kyla valu iki šratelių ir paskui pradeda lėtai slinkti žemyn. Žuvys dažniausiai už­kimba, kabliukams slenkant valu žemyn Nuleidus svarelį prie dugno, po 5 — 6 se­kundžių jis pakeliamas į viršų, paskui vėl gramzdinamas. Žuvis kai kada užkimba ir kabliukams nejudant.

Sistemėlė - Pabandykime

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*