Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Planted Dutch Aquarium - Olandiškas akvariumas

Olandiškas akvariumas

in Akvariumai

Norėčiau supažindinti skaityto­jus su naujo tipo ekosistemos modeliu — olandišku akvariumu.

Nors dalykas gana sudėtingas, tačiau ir pas mus kai kas jau bando sukurti tą „akvariumo ikebaną“.

Apie olandišką akvariumą tiek mūsų, tiek užsienio spaudoje jau kalbama geus trisdešimt. Kuo jis skiriasi nuo įprasto dekoratyvinio akvariumo? Pirmiausia — dydžiu. Talpa iki 500 litrų, nors būna ir dar didesnių. Ilgis nuo 150 iki 200 centi­metrų, plotis ir aukštis — 50 — 60 centi­metrų. Plotis kartais viršija aukštį.

Tai nauja dekoratyvinio akvariumo for­ma, kai kuo prilygstanti japonų ikebanai. Šio tipo ekosistemos modelis — svarbus kambario komponentas. Jis turi derintis su baldais, kitais aplinkiniais daiktais. Rengiant tokį akvariumą, labai svarbu:

  • jo forma ir dydis,
  • vieta kambaryje,
  • gruntas,
  • augalai,
  • vidus (terasos, akmenys ir kt.),
  • užpakalinės sienos dekoravimas,
  • vanduo, filtrai, šildymas,
  • šviesa.

Gruntui tinka tamsios spalvos medžiagos — granitas, bazaltas. Galima imti upės žvirgždą. Frakcijos turi būti 3 — 5 milimet­rų skersmens.

Papildomam augalų tręšimuį naudojami molio ir durpių mišinio džiovinti kamuo­liukai. Jie dedami po augalų šaknimis.

Akvariumo aeruoti nereikia, nes žuvų laikoma nedaug. Norma — vienas žuvies gramas trim litrams vandens. 300 litrų talpos akvariume galima laikyti iki 40 žu­vyčių. Jos pagyvina povandeninį landšaf­tą.

O kas bus su anglies dvideginio balansu, taip reikalingu augalams, kai mažai žuvy­čių? Daugybė augalų (jų būna iki 1000) asimiliuoja ištirpusį vandenyje anglies dvideginį. Tai neišvengiamai paveikia van­dens pH (optimalus turi būti 6,5 — 6,8). Olandijos akvariumininkai rado išeitį. Kad anglies dvideginio balansas vandeny­je būtų geras, jie ima gazuotą vandenį. Gazuotas vanduo pilamas tol, kol pH pasiekia 6,5.

Iš karto reikia pasakyti, kad žuvų vaid­muo olandiškame akvariume — antraeilis. Jų iš viso gali nebūti.

Svarbiausias dekoravimo elementas — augalai. Jie sodinami labai tankiai. Iš vir­šaus žiūrint, matyti tik viršūnėlės. Tai vadinamasis „laisvų viršūnėlių“ sodinimo principas. Akvariume augalai išdėstomi, remiantis „auksinėmis linijomis“ ir „stip­riais taškais“.

„Auksinė linija“ — tai augalų siena, ku­rioje aukštesni augalai sodinami už že­mesniųjų.

„Stiprių taškų“ turi būti du. Tai daroma dėl asimetrijos.

„Stipriuose taškuose“ sodinami stambūs augalai. Tai Aponogeton alvaceus, Echinodorus cordifolius, Nimphaea. Tamsūs augalai sodinami už šviesesniųjų. Kuriant olandiško tipo akvariumą, paprastai imami 20 — 25 rūšių augalai. Renkami tie augalai, kurių priežiūra paprastesnė.

Iš žuvų labiausiai tinka tos, kurios mėgsta dumblius, pavyzdžiui, labeo ir kt.

Vandenį būtina filtruoti.

Nepaprastai daug reikšmės turi apšvie­timas. Kuo daugiau šviesos, tuo geriau. Jei vandens paviršius 120×50 centimetrų, rekomenduojama pastatyti 8 lempas: 4 dienos šviesos (markė 1 B), jų ilgis 120 centimetrų, ir po dvi kaitinimo lemputes iš kiekvieno šono. Priklausomai nuo akva­riumo gylio tų lempučių stiprumas turi būti 25 — 40 W. Trumpai tariant, liuminescentinių lempų galus, kurie neduoda švie­sos, turi kompensuoti paprastos elektros lemputės.

Norint išskirti kai kuriuos augalus iš bendros masės, gauti raudono pigmento, virš jų įjungiamas papildomas šviesos šal­tinis.

Po lempomis stiklų dėti nereikia. Akva­riumas apšviečiamas nuo 10 iki 16 valandų per parą (priklausomai nuo metų laiko).

Kuo aukštesnė vandens temperatūra, tuo daugiau reikta šviesos. Kai vandens tem­peratūra 28 — 29 laipsniai, akvariumo aukš­tis 45 centimetrai ilgis — 150 centimetrų, plotis — 60 centimetrų, bendras viso apš­vietimo galingumas turi siekti 500 W.

Formuojant olandišką akvariumą, daug kas priklauso nuo jo kūrėjo skonio ir ga­limybių. O sukurti nuostabų povandeninį pasaulį su įvairių augalų lapų formomis ir spalvomis tikrai nėra lengva.

Vanduo (15—20 procentų bendro tūrio) keičiamas kas savaitę.

Kad labai nepultų dumbliai, reikia nuo­lat valyti priekinį stiklą ir žiūrėti, kad vandenyje būtų kuo mažesnė azoto jungi­nių koncentracija.

Kad akvariumas ilgam liktų toks, koks buvo suformuotas iš pat pradžių, reikia nuolat karpyti greitat augančius augalus. Reikalui esant, su šaknimis išmetama apa­tinė jų pusė, viršutinę pasodinant į tą pačią vietą. Jeigu taip nebus daroma, ak­variumas greitai pavirs užžėlusiu sodu.

Reikia rūpestingai žiūrėti apšvietimo režimo, nuolat šalinti senus lapus.

Teisingai suformuotas olandiškas ak­variumas — tai nuostabus povandeninis pasaulis Jūsų kambaryje!

Arvydas Sinkevičius

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

78d29806353c - Gupijos

Gupijos

Kada manęs paklausia, kokios akvariumų žuvytės iš gyvavedžių man pačios įdomiausios ir
www - Akvariumas

Akvariumas

Taigi turime akvariumą, parinkome gruntą ir vandenį. Bet čia gyvens ne tik
Astronotus ocellatus   side aka - Žuvelių mokykla

Žuvelių mokykla

Kai kas mūsuose galvoja, jog malo­niausi namų gyvūnai — tai šunys, katės,
saltwater bottom feeder fish trcqb6pqdgmpkegk - Gruntas

Gruntas

Ne kiekviena žemė tinka akvariumo gruntui. Jame turi lengvai ir gerai įsišaknyti
D polymorpha100205 032 - Moliuskai akvariume

Moliuskai akvariume

A. Bubino knygelėje „Akvariumo ABC“ moliuskai pavadinti akvariumininko pa­galbininkais. Tai teisybė. Jie
Pakilti į Viršų