Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

fly fishing - Muselinė meškerė II

Muselinė meškerė II

in Žvejybos būdai

Sviedimas per dešinįjį petį nuo sviedimo per galvą skiriasi tuo, kad jis daromas šiek tiek dešinėn pasvirusia plokštuma (10 pav.). Taip tenka sviesti tada, kai virš galvos yra per maža erdvės normaliam sviedimui. Geriausia mokytis stebint atgalinį valo skrydį.

Statmenai sviedžiama, kai už sviedėjo būna kliūčių (pavyzdžiui, krūmų) ir kai norima pasinaudoti iš užnugario pučiančiu stipriu vėju.

Pirmuoju atveju valas atgal svie­džiamas virš kliūčių, iškeliant jį beveik iki statmens ir stebint valo skrydi. Kaip atrodo statmeno sviedimo atgali­nis mostas ir kaip darbuojasi ranka, parodyta 11 pav.

Pagrindinis sviedimo trūkumas — negalima taisyklingai ir švelniai patup­dyti masalo, nes pagal jau žinomą tai­sykle stameną atgalinį mostą atitinka status ir triukšmingas priekinis mostas. Todėl, siekiant sviedimo plokštumą šiek tiek pakeisti, priekinio mosto pradžio­je reikia žengti žingsnį pirmyn. Šis žingsnis padidina masalo tupdymo tiks­lumą.

Galima pasinaudoti stipriu iš užnuga­rio pučiančiu vėju. Nors jis trukdo, kotu padarome energingą mostą aukš­tyn, sustabdydami jį tarp 11 ir 12 val. O kai darysime priekinį mostą tarp 12 ir 13 val., tai masalas skris pirmyn be­veik pats.

Iš šono sviedžiama daugiau ar ma­žiau gulsčiu kotu. Taip tenka daryti ten, kur šakos ar kitos kliūtys trukdo sviesti stačiu kotu (12 pav., 1 padėtis), ir šį sviedimą geriausia išmokti ste­bint atgalinį bei priekinį mostus. O kaip toks sviedimas atrodo žiūrini į sviedėją iš priekio, matome 12 pav. 2 padėtyje.

Sviedimas per dešinįjį petį - Muselinė meškerė II

Sviedimas iš šono yra labai paran­kus, kai žuvys meškeriojamos prie savo kranto.

Atžagaria ranka sviedžiama per kai­rįjį petį, kai nuo dešiniojo upės kran­to meškeriojama žemyn arba nuo kai­riojo kranto meškeriojama aukštyn. Kaip sviedžiama, parodyta 13 pav. Šis sviedimas dažniausiai naudojamas, kai reikia pasiekti sunkiai prieinamas vie­tas, ypač kai neįmanoma įsibristi, kai pučia stiprus vėjas iš dešinės.

Sviedimas kairiąja ranka (14 pav.). Kiekvienas muselininkas turėtų išmokti masalą svaidyti kairiąja ranka, nors tai ir reikalauja daug pratybų, nes kairio­ji ranka paprastai būna silpnesnė ir ją reikia gerokai lavinti.

Svaidant kairiąja ranka, galima pa­siekti tas vietas, kur neužmesime ma­salo dešiniąja ranka. Be to, šitaip žve­jojant, gali pailsėti dešinioji ranka, kai ši nuo svaidymo pavargsta.

Kai muselininkas meškerioja upėse, tai mokėdamas svaidyti ir kairiąja ran­ka, Jis gali laisvai pasirinkti upės krantą; mat muselę svaidant dešiniąja ranka, patogesnis būna kairysis kran­tas, o kairiąja — atvirkščiai.

Masalo sviedimas per galvą dviran­kiu kotu. Visi svaidymo principai, apie kuriuos buvo kalbėta nagrinėjant ma­salo svaidymą per galvą vienrankiu ko­tu, visiškai tinka ir svaidymui dviran­kiu kotu.

Kairiąja plaštaka laisvai laikoma už apatinio rankenos galo, o dešiniąja — už viršutinės dalies. Priekinį ir atga­linį mostus atlieka dešinioji ranka, kuriai padeda sviedėjo petys ir liemuo. Tiktai tokiu būdu nereikia šios jėgos išvystyti, linguojant plaštakomis prie­šingomis kryptimis. Tokiu atveju kotas gali atlinkli per daug.

Alfonsas Kasulaitis


Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

time of year 2890054 960 720 480x384 - Luokijimas

Luokijimas

Atšąlus, ramiam orui esant, ant lygaus ežerų paviršiaus susiklosto ledas — lygus
Pakilti į Viršų