original landmarks 329 1 - Mėlynieji akmenys

Mėlynieji akmenys

in Objektai svetur

Taip pavadintas valstybinis parkas šalia Sliveno — jaukaus miesto, tyliai prigludu­sio nuostabios gamtos apsuptyje. 13 kilo­metrų ilgio ir 7 kilometrų pločio žemės gabalėlis valstybiniu parku paskelbtas prieš 35 metus. Beveik visas jis apaugęs miš­kais, o penktadalis likęs slėniams, lauky­mėms, uolynams. Ypač didelį įspūdį daro kvarco ir porfyro masyvas: keisčiausios šių uolienų formos nuo senų laikų domino mokslininkus ir keliautojus. Ši kalnų da­lis vadinama Karandila — „Sveika vieta“. Būtent čia tūkstančiai žmonių rasdavo prieglobstį ir išsigelbėjimą per maro ir ki­tokias epidemijas.

Valstybiniam parkui būdingas kalnų landšaftas: aukštis svyruoja nuo 290 iki 1181 metro virš jūros lygio. Nuo pietinio kalnagūbrio šlaito tekančios upės susiren­ka į Tundžią, o toliau jų vandenys pasie­kia Egėjaus jūrą; šiaurinių šlaitų upės te­ka į Ludą Kamčiją ir Juodąją jūrą. Vais­kiu oru nuo aukštybių atsiveria įspūdingi toliai. Čia — pati didžiausia Senųjų Ry­tinių kalnų viršūnė — Bulgarka (1181 m.). Klimatas palyginti švelnus.

Parką su Slivenu jungia lynų kelias. Čia sudarytos geros poilsio sąlygos: yra tūkstančio vietų viešbutis, nemaža poilsinių, pionierių ir vyresniojo amžiaus moks­leivių stovyklų, vilų, sporto aikštelių, įvairių kitų sporto įrenginių. Tad supran­tama, jog ir lankytojų čia būna labai daug.

Turtingas ir įvairus parko gyvūnijos pa­saulis. Kutelkos rezervate sutinkama retų, nykstančių plėšriųjų paukščių — karališ­kųjų erelių, kilniųjų erelių, tamsiųjų grifų, gyvatėdžių, baltauodegių suopių. Apra­šyta 10 rūšių gyvačių, 84 rūšys paukščių ir 20 rūšių žinduolių.

Verti dėmesio ir augalai. Apibūdinti 568 rūšių aukštesnieji augalai (Bulgarijoje iš viso yra per 3500 rūšių aukštesniųjų auga­lų). Yra retų, atsidūrusių prie išnykimo slenksčio žolinių augalų; kai kurie jų — Bulgarijos ir Balkanų endemai, tai yra au­gantys tik čia, ir niekur kitur. Nemaža au­galų, aptinkamų parke, įtraukta į Bulga­rijos raudonąją knygą.

Ilgai truktų išvardyti visas turistines Mė­lynųjų akmenų įdomybes ir įžymybes. Aukšti ir statūs Mėlynųjų akmenų masy­vai patogūs alpinistams.

Artima parko ir apygardos centro kai­mynystė turi nemažos reikšmės Sliveno gyventojams. Viso labo per 18 minučių lynų keliu ir viso labo tik per valandą pėsčiomis iš miesto galima pasiekti parką. Taip, poilsis čia puikus, tačiau toje arti­moje kaimynystėje slypi ir nemaža pavo­jų parkui. Vertingų, retų augalų rinkimas, gyvūnų gaudymas, kalnų šaltinių, vers­mių, slėnių ir laukymių užteršimas neretai peržengia leistinas normas. Daugėja ir au­tomobilistų, nesilaikančių nustatytos tvar­kos. Visuomeninių ir individualių poilsio objektų, turizmo, sporto, pasilinksminimo įstaigų ir įrenginių, prekybos ir buitinio aptarnavimo punktų statyba skverbiasi į gamtą, ir kartais padaroma neužgyjančių žaizdų tam grakščiam kalnynui, jo žaviam natūralumui.

Mėlynieji akmenys — tai tarsi kokia milžiniška sveikatos versmė, nuolat srū­vanti į šimtatūkstantinį miestą — Sliveną. Toji versmė turi likti sveika, švari.

Borisas Pejevas

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*