Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Mastelis ir jo nustatymas

in Patarimai

Apie žemėlapyje ar plane vaizduojamo žemės paviršiaus sumažinimo laipsnį galima spręsti iš žemėlapio mastelio. Skaitmeninis mastelis dažniausiai pateikiamas trupmena, kurios skaitiklyje žymimas atkarpos ilgis, išmatuotas žemėlapyje, vardiklyje – tos atkarpos tikrasis ilgis, išmatuotas tais pačia vienetais vietovėje. Pavyzdžiui, užrašas M = 1:1 000 000 reiškia, kad vienas cm žemėlapyje atitinka milijoną cm (10 000 m arba 10 km) vietovėje. Taigi visi atstumai tarp tame žemėlapyje atvaizdutų objektų yra sumažinti vieną milijoną kartų. Norint nustatyti tikruosius atstumus tarp įvairių žemėlapyje pavaizduotų taškų, pakanka žemėlapy išmatuotą atstumą padauginti iš skaitmeninio mastelio vardiklio. Linijinis mastelis — tai tiesė, padalinta į keletą lygių atkarpų, proporcingų vietovėje taikomiems atstumų matavimo vienetams. Naudojantis linijiniu masteliu ir siūlu ar kita kokia matuokle, galima nustatyti tikrąjį atstumą tarp žemėlapio taškų, neatliekant jokių skaičiavimų. Kartais žemėlapyje mastelis užrašomas tiesiog žodžiais, pavyzdžiui: „1 cm žemėlapyje atitinka 1 km vietovėje“. Tai — natūralus mastelis.

Turistinėje praktikoje, didinant ar mažinant žemėlapio kopiją, visada atitinkamai pasikeičia ir jo mastelis. Pavyzdžiui, M= 1:100 000 žemėlapio keturis kartus padidintos fotokopijos skaitmeninis mas­telis jau bus M = 1:25 000. Vieno km ilgio vietovės atkarpa toje kopijoje bus jau ne vieno, o keturių cm ilgio. Jeigu kartu su žemėlapiu nufotografuojamas ir jo linijinis mastelis, tai pastaruoju galima naudo­tis be jokių papildomų perskaičiavimų (pagalvokite, kodėl?)

Jeigu žemėlapyje yra atvaizduotas geografinis tinklelis (meridianai ir paralelės), tai jo mastelį galima apskaičiuoti, žinant, kad 1 laipsnis geografinio plo­čio apytikriai lygus 111 km (tiksliau—111 km 120 m). Topografiniuose žemėlapiuose nuotolius nu­statyti padeda specialus tinklelis, kurio linijų atstu­mas vietovėje yra lygus 1 km. Tokiu pat atstumu viena nuo kitos kertamos ir didelių miškų biržės.

Visi žemėlapiai gaminami taip, kad šiaurė būtų jų viršuje. Planuose ir turistinėse schemose, kur nė­ra geografinio tinklelio, šiaurės kryptis gali būti pa­rodyta tam tikra rodykle.

 

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

Mūsų miškų arbata

Gal daug kam bus naujiena, jog pas mus Lietuvoje auga arbatžolės, tik

Sutartiniai ženklai žemėlapyje

Vietovėje sutinkami objektai žemėlapiuose ir pla­nuose vaizduojami sutartiniais ženklais. Masteliniai (kontūriniai) ženklai

Planas ir žemėlapis

Teisingai orientuotis ir nepaklysti vietovėje gali­ma tik ją gerai pažįstant. Nepažįstama vietovė
Pakilti į Viršų