Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Lapė žiemą - Lapių medžioklė su šunimis

Lapių medžioklė su šunimis

in Medžioklės taktika

Lapė, panašiai kaip ir kiš­kis, yra prisirišusi prie vietos, pakelta ir varoma šunų da­ro taisyklingus ratus. Todėl lapes galima medžioti su ska­likais.

Medžiojant su šunimis, reikia atsiminti, kad lapės laikosi drauge su kiškiais, stirnomis ir kitais žvėrimis. Todėl paleidus skaliką į mišką, negalima garantuoti, kad jis pirmiausia užtiks lapę, o ne kitą kurį žvėrį. Šuo dažniausiai varo tą, kuris jam pirmiausia pakliūva, tik retai pasitaiko skalikų, kurie su ypa­tingu pamėgimu varinėja lapes ir meta kiški, užtikę lapės pėd­saką. Norint sėkmingai medžioti lapes su skalikais, reikia ži­noti lapių mėgstamas vietas, jų takus bei olas ir ten pastoti joms kelią.

Varinėjamos lapės elgiasi labai įvairiai. Kuo greitesni ska­likai, tuo lapė bėga greičiau ir daro didesnius bei taisyklingesnius ratus. Jei skalikai negreiti, tai lapė gali ilgiau suka­liotis mažame tankumyne. Šiaip lapė nelabai bijo vienodo šunų skalijimo. Tik smarkiai išgąsdinta, pavyzdžiui, pamačiusi žmo­gų, lapė nutolsta nuo savo tako. Tuose medžioklės plotuo­se, kur skalikai yra labai įgrisę lapėms, jos, vos pajutusios šunis, skrieja dideliais ratais ir nudumia toli arba sulenda į olas.

Lapės paprastai medžiojamos ten, kur ir kiškiai. Jų medžiok­lė su šunimis yra panaši į kiškių medžioklę, tačiau sėkmin­gesnė tada, kai medžioja maža medžiotojų grupė. Lapė yra atsargesnė už kiškį. Išgirdusi triukšmą ar užuodusi žmogaus pėdsaką, tuojau pabėga ir nusivilioja šunį.

Su skalikais lapės medžiojamos taip. Anksti rytą, vos nu­ėjus šalnai, medžiotojai su skalikais ateina į tas vietas, kur lapių yra daug. Jaunuolyno pakraštyje patylomis paleidžiami šunys, o jiems ieškant, medžiotojai pasirenka vietas. Geriausia pasirinkti tokią vietą, kur vėjelis dvelkia pastoviai ir lapė bėgs pavėjui. Stoti ant kelių nepatartina, nes lapė, priėjusi kelią, dažnai jį peršoka, o prie kvartalinės linijos sustoja. Antra, stovint ant kelio, nėra kaip užsimaskuoti, o priedanga, nors iki pusės, medžiojant lapes, būtina. Laukti geriausia tankesnėje vietoje, tačiau reikalingas ir pakankamas matomumas. Bėgda­ma tankumynu, lapė būna mažiau atsargi ir prieina arti medžiotojo. Dažnai keisti laukimo vietą nepatartina, nes žmogaus pėdsakai lapę baido.

Pakelta lapė pirmąjį ratą paprastai bėga jaunuolyno ar miškelio pakraščiu. Žiemą, kai daug sniego, pirmasis ratas būna kiek giliau miške, nes pakraščiuose kliudo pusnys. Vėjuotą ar ūkanotą dieną su skalikais dar nemedžiotos lapės ilgai suka­liojasi netoli savo guolio. Jaunos lapės nepakenčia ilgo šunų varinėjimo ir lenda į olas. Gerai vietą pažįstančiam medžiotojui patartina atsistoti prie lapių olų, nes čia paprastai jos visada atbėga.

Sėkminga lapių medžioklė būna žiemą, šviežiai pasnigus. Tada, pradėjęs varyti lapę, šuo nenuklysta prie kiškio. Paprastai lapių medžioklei oro permainos neturi tokios įtakos, kaip kiškių medžioklei. Pastebėta, kad, esant drėgnam orui, arba atvirkščiai, stipriai šąlant, tie patys skalikai visai nevaiko kiš­kio, bet puikiai varo lapę.

Šauti lapę rudenį reikia 1 numerio, o žiemą — 0 arba 00 numerio šratais. Tačiau neturint šių numerių šratų, lapei pa­kanka ir kiškinių.

Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

pexels photo 247373 480x384 - Zuikių medžioklė

Zuikių medžioklė

Zuikiai medžiojami įvairiais būdais, bet čia norime aprašyti tik tris varymo būdus.
7807 478389492254818 427013051 n 480x384 - Medžioklė su "krikšte"

Medžioklė su „krikšte“

Tarp kitų šios medžio­klės būdų noriu paminėti Rusijos medžioklės bū­dą, kurį vadina
NRAORG CategoryThumbnails Hunting Shooting 480x384 - Šaudymo menas

Šaudymo menas

Medžioklinis šaudymas pagrindinai skirstomas į dvi grupes: a) stacio­narinis šaudymas su šratais
An Entrance to the Thousend Men Cave at Peleliu - Ar lanko žverys urvą

Ar lanko žverys urvą

Yra paprastas būdas, kaip nustatyti, ar lanko žvėrys urvą. Skersai urvo įėjimo
Pakilti į Viršų