Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

AAT8555 - Kilstukas

Kilstukas

in Žvejybos būdai

Meškeriotojų gyvenime beveik nėra dogmų, todėl ir pasakyti, koks meškerioji­mo būdas yra maloniausias, neįmanoma. Vienas daugiausia džiaugsmo turi, kai ilgai ir ramiai laukus, plūdė pagaliau ima nirti, kitas — kai tenka ieškoti žuvų. Šitie pap­rastai vengia meškerioti stovinčiame van­denyje natūraliais masalais. O yra toks bū­das, kai suderinami ir žūklė stovinčiame vandenyje prie dugno, ir aktyvios žūklės elementai. Šiaip ar taip, tas būdas turi vieną neginčijamą pranašumą — masalas nuolat juda, o judesį tiek mes, tiek ir gyvūnai pastebi pirmiausia.

Žinoma, galima ir plūdine meškere mėtyti masalą iš vietos į vietą, bet čia yra didelė bėda — sunku rasti tokį kampelį, kur dugnas būtų lygus, o jei tokio nerandame, tai ir masalas kybos čia prie dugno, čia per vidurį vandens, čia grims dumblan. Atsisakius plūdės ir ėmus meškerioti dug­nine, vėl negerai, nes masalas vilksis dug­nu. Geriausia būtų masalą vedžioti prie dugno vienodu atstumu nuo jo. Iš pirmo žvilgsnio tai — neišsprendžiamas klausi­mas. Bent teoriškai. O praktika įrodė ką kita.

Pavadinkim tą prietaisėlį kilstuku. Kaip jis atrodo, matyti pirmame piešinyje. Tai lengvesnis už vandenį strypelis, kurio apačioje — svarelis, viršuje — kilpelė va­lui. Nuleistas dugnan kilstukas stojasi ver­tikaliai arba beveik vertikaliai. Meškery­kočio sistemoje jis užbaigia pagrindinį va­lą. Pavadėlis su kabliuku ir masalu pririša­mas prie pagrindinio valo. Atstumas nuo kilstuko priklauso nuo pavadėlio ilgumo ir duguo reljefo. Kuo pavadėlis trumpesnis, tuo arčiau kilstuko rišamas. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į gaudomų žuvų įtarumą, kiek jas gali baidyti storas pagrindinis va­las ir mazgas. Priklausomai nuo masalo, ant pavadėlio gali būti uždedamas mažas svarelis.

 

Taip atrodo kilstukas - Kilstukas

 

Šitaip meškeriojama, žinoma, be plūdės, palengva įraukiant masalą prie savęs. Kimbančią žuvį pajuntame ranka, nes pag­rindinis valas visą laiką būna truputėli įsi­tempęs.

Kas gi tuo metu dedasi vandenyje? Tai parodyta antrame piešinyje, bet dar gali­ma pridėti ir porą žodžių. Lėtai ir vienodai traukiant valą, kilstukas palinksta tam tikru kampu ir keliauja dugnu, o masalas jei pavadėlis pririštas teisingai, — visą laiką plaukia šiek tiek aukščiau dugno. Traukiant valą šuoliukais (3 piešinys), masalas keliaus prie pat dugno, bet jau banguotu judesiu.

Jei kilstukas gerai padarytas, aptakus, pakankamai lengvas, tai dugnu jis keliaus be kliūčių.

Kilstukas gali būti naudojamas ir tose vietose, kur dugnas labai dumblinas, klam­pus ar kur sužėlę daug priedugnio auga­lų. Tokiu atveju reikia papildomos detalės— skaidinio skridinėlio (1 piešinys). Po kils­tuko svareliu (jis imamas mažesnis) įtaiso­ma viena kilpelė, skridinėlyje — kita. Skri­dinėlis ir kilstukas kilpelėmis sujungiami. Skridinėlio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 5 centimetrai, jei kilstukas sveria iki 10 gramų. Šiaip jau skridinėlio dydis turi priklausyti dar ir nuo dugno klampumo. Deja, su skridinėliu sunku toliau užmesti masalą.

Su kilstuku galima meškerioti ir naudo­jant dirbtinius masalus — šlapias museles, nimfas.

Geriausiai tinka trumpas meškerykotis, lengvas spiningo ar muselinės meškerės kotas, kad būtų galima greit pajusti kibi­mo momentą. Su ilgu meškerykočiu, beje, sunkiau vesti masalą prie dugno.

Kilstukas gali praversti ne tik ežeruose, tvenkiniuose, bet ir upėse. Tik čia reikia imti vidutinio ilgio spiningo kotą. Prie pagrindinio valo pririšamas kilstukas. Jo svarelis turi būti parenkamas pagal srovės stiprumą. Pavyzdžiui, jeigu užmetus ir įtempus valą kilstukas neatsigula kaip il­gas dugnan (kabliukas nekliūva už dugno), o valą vyniojant neiškyla aukštyn — vis­kas gerai. Kitais atvejais reikia pakeisti svarelį.

 

Benas Steponas

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

time of year 2890054 960 720 480x384 - Luokijimas

Luokijimas

Atšąlus, ramiam orui esant, ant lygaus ežerų paviršiaus susiklosto ledas — lygus
Pakilti į Viršų