Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Miškas - Kaip nepasiklysti miške

Kaip nepasiklysti miške

in Grybauti ir uogauti

Visi mėgstame grybauti uogauti ar šiaip ramiai pasivaikščioti po mišką, tačiau gyvenantiems mieste žmonėms tokios išvykos į mišką kartais užtrunka ilgiau nei planuota, prarandama orientacija ir pasiklystama. Kaip to išvengti?

Visi mūsų stambesni miškai pada­linti kvartalais, tarp kurių iš Šiaurės į pietus ir iš rytų į vakaru siškirstos keturių metrų pločio linijos. Ten, kur jos susikerta, įkasti kvartaliniai stul­pai, ant kurių užrašyti skaičiai, o pa­gal juos galima tiksliai nustatyti pa­saulio šalis. Užtenka atsiminti tokią taisykle. Kiekvienoje girininkijoje gretimų kvartalų numeriai didėja iš vakarų į rytus ir iš šiaurės į pietus. Pavyzdžiui, priėjote prie stulpo, ant kurio keturių šonų užrašyti tokie skai­čiai: 6, 7, 15, 16. Mažųjų skaičių pora atsukta į šiaurę, didžiųjų į pietus. Tai­gi stulpo briauna tarp 6 ir 7 rodo lini­jos kryptį į šiaurę, o tarp 15 ir 16 — į pietus. Tarp 6 ir 15 bus vakarai, tarp 7 ir 16 — rytai. Mūsų kvartali­nės linijos paprastai nebūna ilgesnės nei kilometras, tad net klaidžiausiame miš­ko kampe, tiesiai žygiuodami, greit išeisite į liniją, ja — prie kvartalinio, o tas jau tiksliai nuves į sutartą vietą. Tik įsidėmėkite, nuo kurio kvartalo pradėjote kelionę, kur reikės grįžti, ir pagal jų numeracijos nuoseklumą ieš­kokite artimiausio kelio.

Orientacija dažniausiai pametama vakarop, kai jau reikia grįžti uogavus ar grybavus, tad gali nebebūti laiko tokioms kvartalinių stulpų studijoms. Todėl pravartu išsibraižyti mišką, pa­dalinti jį kvartalais, sunumeruoti ta tvarka, kaip kad būna numeruojami ir kaip čia aprašyta, ir tokiu būdu pir­miausia išmokti popieriuje, kad vė­liau būtų lengva ir paprasta miške.

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

Flammulina velutipes on Fagus sylvatica 2 480x384 - Žieminiai kelmučiai

Žieminiai kelmučiai

Dygsta, kaip grybai po lietaus, — lietuviškas priežodis. Grybauti einama po šiltų
Nature Mushrooms two boletus 033840  480x384 - Kaip baravykus naudoja Sibire

Kaip baravykus naudoja Sibire

Senovės kinų traktate yra parašyta: „Kūrėjas davė žmogui brangenybę, savo gydomosiomis savybėmis
2  DSC6579 Exidia glandulosa 480x384 - Dirvabūdės ir drebučiai

Dirvabūdės ir drebučiai

Dirvabudė (Agrocybe (Fr.) Fayod) priskiriama kiškiabudinių (Bolbitiaceae) šeimai. Ankstyvoji dirvabudė (Agrocybe praecox
Pakilti į Viršų