Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Kaip nepasiklysti miške

in Grybauti ir uogauti

Visi mėgstame grybauti uogauti ar šiaip ramiai pasivaikščioti po mišką, tačiau gyvenantiems mieste žmonėms tokios išvykos į mišką kartais užtrunka ilgiau nei planuota, prarandama orientacija ir pasiklystama. Kaip to išvengti?

Visi mūsų stambesni miškai pada­linti kvartalais, tarp kurių iš Šiaurės į pietus ir iš rytų į vakaru siškirstos keturių metrų pločio linijos. Ten, kur jos susikerta, įkasti kvartaliniai stul­pai, ant kurių užrašyti skaičiai, o pa­gal juos galima tiksliai nustatyti pa­saulio šalis. Užtenka atsiminti tokią taisykle. Kiekvienoje girininkijoje gretimų kvartalų numeriai didėja iš vakarų į rytus ir iš šiaurės į pietus. Pavyzdžiui, priėjote prie stulpo, ant kurio keturių šonų užrašyti tokie skai­čiai: 6, 7, 15, 16. Mažųjų skaičių pora atsukta į šiaurę, didžiųjų į pietus. Tai­gi stulpo briauna tarp 6 ir 7 rodo lini­jos kryptį į šiaurę, o tarp 15 ir 16 — į pietus. Tarp 6 ir 15 bus vakarai, tarp 7 ir 16 — rytai. Mūsų kvartali­nės linijos paprastai nebūna ilgesnės nei kilometras, tad net klaidžiausiame miš­ko kampe, tiesiai žygiuodami, greit išeisite į liniją, ja — prie kvartalinio, o tas jau tiksliai nuves į sutartą vietą. Tik įsidėmėkite, nuo kurio kvartalo pradėjote kelionę, kur reikės grįžti, ir pagal jų numeracijos nuoseklumą ieš­kokite artimiausio kelio.

Orientacija dažniausiai pametama vakarop, kai jau reikia grįžti uogavus ar grybavus, tad gali nebebūti laiko tokioms kvartalinių stulpų studijoms. Todėl pravartu išsibraižyti mišką, pa­dalinti jį kvartalais, sunumeruoti ta tvarka, kaip kad būna numeruojami ir kaip čia aprašyta, ir tokiu būdu pir­miausia išmokti popieriuje, kad vė­liau būtų lengva ir paprasta miške.

Facebook Komentarai

Tags:

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Latest from Grybauti ir uogauti

Kaip baravykus naudoja Sibire

Senovės kinų traktate yra parašyta: „Kūrėjas davė žmogui brangenybę, savo gydomosiomis savybėmis

Dirvabūdės ir drebučiai

Dirvabudė (Agrocybe (Fr.) Fayod) priskiriama kiškiabudinių (Bolbitiaceae) šeimai. Ankstyvoji dirvabudė (Agrocybe praecox

Dyglutėliai ir deglučiai

Dyglutėlis (Hydnellum (Fr.) Karst.) priskiriamas dyglutinių (Hydnaceae) šeimai. Rudasis dyglutėlis (Hydnellum ferugineum
Pakilti į Viršų