Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Elniai - Informacija asmenims, laikantiems nelaisvėje laukinius gyvūnus

Informacija asmenims, laikantiems nelaisvėje laukinius gyvūnus

in Naujienos

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija informuoja, kad norintys nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus, turi kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidimo išdavimo. Asmenims, jau turintiems leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, norime priminti, kad, ištrūkus į laisvę laukiniams gyvūnams iš aptvarų, voljerų ar kitų statinių, savininkai privalo nedelsdami pranešti atitinkamam RAAD ir policijai apie kiekvieną nelaisvėje laikytų ir į laisvę ištrūkusių laukinių gyvūnų pabėgimo atvejį. Pabėgusius į laisvę svetimžemius ir invazinių laukinių rūšių gyvūnus bei Lietuvoje natūraliai negyvenančius laukinius gyvūnus, privaloma sugauti arba numarinti per trumpiausią įmanomą terminą, bet ne ilgesnį kaip vienas mėnuo.

Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojai kiekvienais metais iki sausio 10 d. raštu arba elektroniniu paštu pagal aptvaro arba  voljero buvimo vietą teikia atitinkamam RAAD duomenis apie laikomų gyvūnų rūšis, skaičių ir ženklinimą.

Pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos nuostatas, privaloma žymėti visus nelaisvėje laikomus muflonus, meškas, lūšis. Taip pat norime priminti, kad, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.D1-622 „Dėl saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, draudžiama laikyti, vežti, dovanoti ir prekiauti ar kitaip naudoti nepažymėtus aukščiau paminėtus gyvūnus.

Įsigijus nepažymėtą saugomos rūšies gyvūną, jei gyvūnas yra tinkamo žymėti amžiaus, savininkas turi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įsigijimo dienos jį pažymėti.

Aptvarų, voljerų turėtojai, auginantys gyvūnus, saugomus pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinę prekybos konvenciją (CITES), apie turimų gyvūnų pagausėjimą (jauniklių atsivedimą ar išsiritimą) per 10 darbo dienų nuo pagausėjimo turi raštu informuoti atitinkamą Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinį.

Facebook Komentarai

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Naujausi įrašai kategorijoje

Pakilti į Viršų