Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Mokslas - page 2

Mokslas

Graptolitai

Tai didelė išmirusių gyvūnų grupė. Jų pavadinimas kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių: grapto — rašau, lithos — akmuo. Pažodžiui išvertus — … Skaityti...

Mokslas

Biosferos rezervatai

Biosferos rezervatuose atliekami įvairaus pobūdžio tyrimai: nuo rūšių registracijos, klimato stebėjimų, iki fundamentaliųjų mokslų. Trumpai žvilgterėkime tik į vieną – gyvosios gamtos tyrinėjimų sritį. … Skaityti...

Mokslas

Laikas keičia sampratą

Prieš porą šimtmečių dirbamose žemo­se kaip grybai po lietaus pradėjo dygti ir augti miestai, natūralaus ūkininkavimo sistema ėmė labiau ir labiau nykti … Skaityti...

Mokslas

Proto ištakos

Garsus gyvūnų elgsenos tyrinėtojas Ernestas Setonas Tompsonas yra aprašęs tokį atsitikimą. Per upelę skrisda­ma varna išmetė duonos trupini, kuris srovės nešamas dingo tunelyje. … Skaityti...

Mokslas

Gyvatės ir jų nuodai

Ankstyvas, saulėtas rytas. Būrelis mergi­nų ir jaunuoliu atkakliai braunasi per di­delę pelkę, kuri supa Tramio ežerą. Tai Vilniaus universiteto studentai biologai, at­liekantys … Skaityti...

Mokslas

Miškas kuria dirvožemį

Senovėje miškai augo beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Jie teikė žmogui prieglobstį, maistą, aprangą, saugojo nuo priešų. Vystantis žemdirbystei, že­mė pradėjo pamažu plikti, … Skaityti...

Mokslas

Fitocenozių populiacijos

Populiacija — tai pasklidusių tam tik­roje teritorijoje vienos rūšies individų santalka, kurią galima stebėti, analizuoti, lyginti su kitomis ir panašiai. Tokios san­talkos … Skaityti...

Mokslas

Vandenynų keliautojai

Mes juos matome parduotuvėse ant pre­kystalių, randame atidarę konservų dė­žutes. Tunai. Tai skumbrinių šei­mos žuvys. Jų daug rūšių — atlantiniai, arba juodieji, … Skaityti...

Pakilti į Viršų