Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Mokslas - page 2

genetic sequencing1 - Gamtinės mutacijos
Mokslas

Gamtinės mutacijos

Ar teko matyti baltą varną? Dauguma žmonių, kaip ir šio straipsnio autorius, į šį klausimą atsakys: ,,Tik Kauno arba Vilniaus universiteto zoologijos muzie­juose“. … Skaityti...

nitellopsis obtusa1kl - Menturdumblainiai
Mokslas

Menturdumblainiai

Meškeriotojai, paežerių gyventojai žino, kad apie vidurvasarį ir vėliau, kai nurimsta vanduo, ežeruose galima pamatyti sa­votiškų augalų sąžalynų. Sekliose vietose jie nukloja dugną … Skaityti...

8465358680 a49c924271 b - Graptolitai
Mokslas

Graptolitai

Tai didelė išmirusių gyvūnų grupė. Jų pavadinimas kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių: grapto — rašau, lithos — akmuo. Pažodžiui išvertus — … Skaityti...

zuvintoez - Biosferos rezervatai
Mokslas

Biosferos rezervatai

Biosferos rezervatuose atliekami įvairaus pobūdžio tyrimai: nuo rūšių registracijos, klimato stebėjimų, iki fundamentaliųjų mokslų. Trumpai žvilgterėkime tik į vieną – gyvosios gamtos tyrinėjimų sritį. … Skaityti...

3 organic agriculture - Laikas keičia sampratą
Mokslas

Laikas keičia sampratą

Prieš porą šimtmečių dirbamose žemo­se kaip grybai po lietaus pradėjo dygti ir augti miestai, natūralaus ūkininkavimo sistema ėmė labiau ir labiau nykti … Skaityti...

Neuronai - Proto ištakos
Mokslas

Proto ištakos

Garsus gyvūnų elgsenos tyrinėtojas Ernestas Setonas Tompsonas yra aprašęs tokį atsitikimą. Per upelę skrisda­ma varna išmetė duonos trupini, kuris srovės nešamas dingo tunelyje. … Skaityti...

Giurza Serpentes - Gyvatės ir jų nuodai
Mokslas

Gyvatės ir jų nuodai

Ankstyvas, saulėtas rytas. Būrelis mergi­nų ir jaunuoliu atkakliai braunasi per di­delę pelkę, kuri supa Tramio ežerą. Tai Vilniaus universiteto studentai biologai, at­liekantys … Skaityti...

Miškas - Miškas kuria dirvožemį
Mokslas

Miškas kuria dirvožemį

Senovėje miškai augo beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Jie teikė žmogui prieglobstį, maistą, aprangą, saugojo nuo priešų. Vystantis žemdirbystei, že­mė pradėjo pamažu plikti, … Skaityti...

Pakilti į Viršų