Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Istorija

Istorija

Kauno Zoologijos sode

Įdomus straipsnis apie lankytojo įspūdžius, bevaikštant Kauno Zoologijos sode, kuomet nuo jo sukūrimo buvo tepraėję vos 3 metai. Turėtu būti smagu palyginti … Skaityti...

Istorija

Mūsų girios amžiams bėgant

Ūgiavietės sąlygos leidžia spręsti, kad Nemuno, Dauguvos upynų plotai nuo neatmenamų, priešistorinių laikų yra buvę amžinai žalių, traškančių miškų apdengti. Gaivalingos gamtos … Skaityti...

Istorija

Iš gamtosaugos istorijos

Centriniame valstybiniame istorijos archyve pavyko rasti pluošteli doku­mentų apie Vilniaus žuvininkystės ir žvejybos draugiją. Besidomintys gam­tosaugos istorija Lietuvoje, matyt, ne­žino, kad vandens … Skaityti...

Istorija

Lietuvos meteoritai

Apskaičiuota, kad į Žemės atmosferą kasdien patenka apie aštuoni milijardai kosminių dalelių. Dauguma jų, pakliuvu­sios į atmosferą, dėl didelio greičio ir trin­ties į oro … Skaityti...

Istorija

Kadaise gyvenę ir Lietuvoje

Neogeno periodo (prieš 31 — 1,8 milijono metų) pirmojoje pusėje mūsų planetoje at­sirado dramblių, arklių, elnių, antilopių, jaučių, raganosių, tigrų. Neogeno pabai­goje … Skaityti...

Istorija

Už nuotaką kiaunę

Trys asesoriai, išnagrinėję Onos Krišpinovos ieškinį dėl gyvenančių Biržų mies­te Baltramiejaus ir Antano Tamulionių jai išdavimo, 1722 metų liepos 17 dieną nu­sprendė, kad … Skaityti...

Istorija

Jie piešė briedžius

Labiausiai nuo mūsų dienų nutolusiame akmens amžiuje pirmykščio žmogaus vaiz­duotė buvo sukūrusi daugybę dievybių — miško ir vandens, oro ir žemės „šeiminin­kų”, … Skaityti...

Istorija

Sveikatingumo versmės

Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, is­toriko, archeologo ir periodinės spaudos organizatoriaus Adomo Honorijaus Kirko­ro (1818 — 1886) straipsnyje „Vilniaus miesto gyventojai” (1854) paskelbti … Skaityti...

Pakilti į Viršų