Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Istorija

Istorija

Mūsų girios amžiams bėgant

Ūgiavietės sąlygos leidžia spręsti, kad Nemuno, Dauguvos upynų plotai nuo neatmenamų, priešistorinių laikų yra buvę amžinai žalių, traškančių miškų apdengti. Gaivalingos gamtos … Skaityti...

Istorija

Iš gamtosaugos istorijos

Centriniame valstybiniame istorijos archyve pavyko rasti pluošteli doku­mentų apie Vilniaus žuvininkystės ir žvejybos draugiją. Besidomintys gam­tosaugos istorija Lietuvoje, matyt, ne­žino, kad vandens … Skaityti...

Istorija

Lietuvos meteoritai

Apskaičiuota, kad į Žemės atmosferą kasdien patenka apie aštuoni milijardai kosminių dalelių. Dauguma jų, pakliuvu­sios į atmosferą, dėl didelio greičio ir trin­ties į oro … Skaityti...

Istorija

Kadaise gyvenę ir Lietuvoje

Neogeno periodo (prieš 31 — 1,8 milijono metų) pirmojoje pusėje mūsų planetoje at­sirado dramblių, arklių, elnių, antilopių, jaučių, raganosių, tigrų. Neogeno pabai­goje … Skaityti...

Istorija

Už nuotaką kiaunę

Trys asesoriai, išnagrinėję Onos Krišpinovos ieškinį dėl gyvenančių Biržų mies­te Baltramiejaus ir Antano Tamulionių jai išdavimo, 1722 metų liepos 17 dieną nu­sprendė, kad … Skaityti...

Istorija

Jie piešė briedžius

Labiausiai nuo mūsų dienų nutolusiame akmens amžiuje pirmykščio žmogaus vaiz­duotė buvo sukūrusi daugybę dievybių — miško ir vandens, oro ir žemės „šeiminin­kų“, … Skaityti...

Istorija

Sveikatingumo versmės

Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, is­toriko, archeologo ir periodinės spaudos organizatoriaus Adomo Honorijaus Kirko­ro (1818 — 1886) straipsnyje „Vilniaus miesto gyventojai“ (1854) paskelbti … Skaityti...

Pakilti į Viršų